Programová nabídka DVPP
Vzděl. oblastAkcePřihláška
Jazyky Knihovna a škola – partneři v informačním vzdělávání >>>
Jazyky Kurz - Písemný projev v anglickém jazyce pro učitele >>>
Jazyky Kurz - Konverzace v anglickém jazyce pro učitele >>>
Jazyky Kurz - Konverzace v němčině pro učitele >>>
Matematika a informatika Robotika ve výuce s LEGO stavebnicí >>>
Matematika a informatika Úvod do počítačových sítí – jak funguje LAN >>>
Matematika a informatika GNU/Linux – server pro LAN >>>
Matematika a informatika Programujeme v prostředí Scratch >>>
Společenské vědy Občané Karlovarska v boji za samostatnost ČSR v 1. a 2. světové válce >>>
1. stupeň Nápadník netradičních metod a forem výuky na 1. stupni ZŠ II. část >>>
1. stupeň Nápadník netradičních metod a forem výuky na 1. stupni ZŠ I. část >>>
Výchovy Práce s materiálem ve výtvarné výchově na 2. stupni ZŠ >>>
Mateřské školy Vědomé pohybové aktivity a relaxace pro děti předškolního věku a žáky 1. stupně >>>
Speciální pedagogika a poradenství Nápadník činností pro učitele vzdělávající žáky se SVP - ADHD >>>
Speciální pedagogika a poradenství Nadaní a nadání. Možnosti vzdělávání mimořádně nadaných dětí v základní škole >>>
Speciální pedagogika a poradenství Předškolní pedagogika - Dovednosti předškolního dítěte pro dobrý start v ZŠ >>>
Speciální pedagogika a poradenství Práce v tandemu – učitel + asistent pedagoga >>>
Odborné vzdělávání Termomechanika >>>
Odborné vzdělávání Využití nových měřících přístrojů – digitálního multimetru a digitálního klešťového ampérmetru při výuce elektrotechniky >>>
Odborné vzdělávání Využití nových měřících přístrojů – digitálního paměťového osciloskopu, digitálního generátoru a jednofázového autotransformátoru při výuce elektrotechniky >>>
<<  <  1 2  >  >>