Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevObčané Karlovarska v boji za samostatnost ČSR v 1. a 2. světové válce
Datum21. 3. 2018
Místo konáníPrvní české gymnázium Karlovy Vary, příspěvková organizace
PopisPřednáška je zaměřena na regionální historii s důrazem na zapojení občanů Karlovarska v první a druhé světové války. Přednáška poskytne účastníkům zdroj informací o tom, jakou měrou se občané Karlovarska zasloužili o vznik ČSR v roce 1918, jak se zapojili do meziválečné obrany demokracie a kdo z rodáků odešel z okupované republiky v roce 1938-39 do zahraničí a bojoval v cizině za osvobození vlasti. Poskytuje informace o občanech, kteří se účastnili války a po roce 1945 přesídlili na Karlovarsko. Konkrétně se zabývá vojáky z východní a západní fronty a jejich osídlování Karlovarska po válce. Dále se zabývá členy domácího odboje, vězni z koncentračních táborů a vězni z domácích věznic, kteří po válce také přesídlili na Karlovarsko. Je využitelná při samotné výuce moderních dějin, přibližuje historii tím, že se opírá o osobnosti z jejich bydliště.
Čtyřhodinová přednáška se dělí na tato dílčí témata:
- Kdo je pokládán za účastníka první a druhé světové války
- Občané města Karlovy Vary, Ostrova, Jáchymova, Nejdku, Žlutic a Teplé - účastníci 1. a 2. světové války:
Rodáci Karlovarska - legionáři z let 1914-1920 - popis, jak se rodáci dostali do legií v Rusku-Francii-Itálii, kolik jich bylo a co se zachovalo
Občané Karlovarska, kteří se zapojili do převratu v Rusku v 1917
Antifašisté Karlovarska v letech 1936-1939 -1945
Odchod rodáků KV v letech 1938-1939 z ČSR a jejich postupné zapojení do bojů na západní a východní frontě
Domácí odboj v letech 1939-1945, vězni v koncentračních táborech z politických a rasových důvodů
Účastníci 2 svět. války a odboje jako osídlenci KV-jejích osudy za války a poválečných let
Novodobí veteráni
Počet hodin4
Cena0 Kč
PoznámkaLektorem akce je PhDr. Zdeněk Musil.

Akce je pro pedagogy Karlovarského kraje zdarma v rámci udržitelnosti projektu KVC.

Jedná se o opakování přednášky z června 2017.

Akce se bude konat 21.3.2018 na Prvním českém gymnáziu Karlovy Vary, p. o. od 10:00 v ZASEDACÍ místnosti v novém křídle budovy.