Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevŽák s narušenou komunikační schopností na základní škole
Datum21. 3. 2018
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je určený pro pedagogické pracovníky základních škol a školských zařízení.

Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností je velmi náročný úkol. Klade na pedagoga značné nároky.
Tento seminář seznámí pedagogické pracovníky základních škol v obecné rovině s nejčastějšími diagnózami narušené komunikační schopnosti v dětském věku s nimiž se mohou pedagogičtí pracovníci na základní škole setkat.
Nedílnou součástí tohoto semináře je popis projevů narušené komunikační schopnosti, které mají dopady do vzdělávání. Dále by pak měl být poskytnut návod, jak s dětmi s narušenou komunikační schopností ve škole pracovat a také jak pracovat s třídním kolektivem.
Budou vysvětlována jednotlivá podpůrná opatření jako jsou např. organizace výuky, metody a formy výuky, pomůcky a možnosti práce s asistentem pedagoga.
Dále pak budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s obecnými pravidly a postupy logopedické prevence a zásadami hlasové hygieny.
Klíčová slova: narušená komunikační schopnost, žák, vzdělávání, podpůrná opatření, prevence, hlasová hygiena.


První část – 3 hodiny
Vymezení terminologie - žák s narušenou komunikační schopností, logopedická prevence, hlasová hygiena, podpůrná opatření
stručná charakteristika vybraných diagnóz (dyslálie, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, koktavost a hlasová dysfonie), příčiny a projevy, dopady do vzdělávání.


Druhá část – 3 hodiny
Charakteristika vývojového období školního věku.
Analýza percepčních, motorických a kognitivních oslabených oblastí s následnými dopady do vzdělávání.
Analýza potíží v řečové oblasti s následnými dopady do vzdělávání.
Konkrétní postupy při práci s žákem s vybranými diagnózami na základní škole.
Aplikace podpůrných opatření při práci s žákem s narušenou komunikační schopností.

Třetí část – 2 hodiny
Motivace k učení, možnosti hodnocení. Nutnost individuální logopedické péče.
Potřeby žáka, rodičů, ale i učitelů.
Příklady vlastní praxe – nápadník všech zúčastněných.
Diskuse, sebereflexe, zhodnocení.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkami semináře jsou Mgr. Iveta Dřímalová a Mgr. Renata Svozilková.

Seminář proběhne od 9:00 v učebně C104.


Seminář je pro pedagogické pracovníky z Karlovarského kraje zdarma.