Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevSpecifické poruchy učení – dyslexie, dysgrafie a dysortografie
Datum2. 5. 2018
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je určený pro pedagogické pracovníky 1. a 2. stupně základních škol.

Popíše jednotlivé poruchy učení, projevy, příčiny, následky. Seminář si klade za cíl zvýšit kompetenční vybavenost pedagogických pracovníků při řešení problémů v procesu inkluzivního vzdělávání. Budou schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků se SPU.

Součástí semináře bude popis jednotlivých dílčích oslabení, která mají dopady do vzdělávání žáků. Jednotlivá dílčí oslabení budou rozpracována podle druhu SPU. Teoretické vstupy budou střídány praktickými ukázkami.

První část – 2 hodiny
Úvod, seznámení, vymezení základní terminologie specifických poruch učení.

Druhá část – 5 hodin
Specifická porucha učení dyslexie – projevy, příčiny a možnosti dopadů do vzdělávání.
Specifická porucha učení dysortografie – projevy, příčiny a možnosti dopadů do vzdělávání .
Specifická porucha učení dysgrafie – projevy, příčiny a možnosti dopadů do vzdělávání .
Součástí semináře bude podrobný popis práce s žákem s dyslexií, dysgrafií a dysortografií v jednotlivých předmětech.

Třetí část – 1 hodina
Příklady vlastní praxe – nápadník všech zúčastněných. Diskuse, sebereflexe, zhodnocení.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkami semináře jsou Mgr. Iveta Dřímalová a Mgr. Renata Svozilková.

Seminář proběhne od 9:00 v učebně C104.


Seminář je pro pedagogické pracovníky z Karlovarského kraje zdarma.