Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevDyskalkulie
Datum14. 5. 2018
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je určený pro pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol.
Obsahem je seznámení se specifickou poruchou učení matematických schopností – dyskalkulií. Vymezení terminologie, příčin, příznaků. Součástí semináře bude podrobný popis práce s žákem s dyskalkulií v hodinách matematiky a v dalších předmětech, do kterých se dyskalkulie promítá.
Teoretické vstupy budou střídány praktickými ukázkami.

První část – 2 hodiny
Úvod, seznámení. Vymezení terminologie, SVPU dyskalkulie, dále pak hypokalkulie, kalkulastenie, stručná charakteristika, projevy, dopady do vzdělávání.

Druhá část – 4 hodiny
Vývoj matematických schopností:
- manipulace s konkrétními předměty
- chápání významu řeči – porovnávání, třídění, odhadování, orientace v prostoru
- osvojování množství, číselné řady, struktura čísla a jeho pozice v řadě
- jednoduché počítání, členění celku na části, odpočítávání
- čtení a psaní číslic
- aritmetické operace s čísly a jejich vyjádření
- formální operace
Analýza percepčních, motorických a kognitivních oblastí, které se promítají do osvojení matematických vědomostí a dovedností.
Rozbor jednotlivých oblastí:
číselné řady,
představy čísel,
matematické pojmy
operační pojmy,
operační představy,
automatizace početních dovedností.

Třetí část – 2 hodiny
Praktické ukázky a možnosti práce s žákem při výuce.
Příklady vlastní praxe – nápadník všech zúčastněných. Diskuse, sebereflexe, zhodnocení.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkami semináře jsou Mgr. Iveta Dřímalová a Mgr. Renata Svozilková.

Seminář proběhne od 9:00 v učebně C104.


Seminář je pro pedagogické pracovníky z Karlovarského kraje zdarma.