Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevDyspraxie a další poruchy motoriky
Datum6. 6. 2018
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je určený pro pedagogické pracovníky MŠ a 1. stupně základních škol.

Účastníci se seznámí s obecnou charakteristikou dyspraxie a dalších poruch motoriky. Získají povědomí o tom, jak se dyspraxie projevuje v předškolním a školním věku.
Děti s takovouto poruchou vypadají stejně jako jejich vrstevníci, doma i ve škole mohou mít však závažné problémy. Obtíže se promítají do běžných činností, do komunikace a dalších oblastí. Dítě s dyspraxií dokáže s náležitou pomocí využít celý svůj potenciál.
Ukázky možností diagnostiky poruch pohybových funkcí.
Součástí semináře bude popis jednotlivých dílčích oslabení, která mají dopady do vzdělávání žáků. Teoretické vstupy budou střídány praktickými ukázkami.

První část – 2 hodiny
Úvod, seznámení, vymezení základní terminologie - dyspraxie (porucha pohybové koordinace), motorická oblast, koordinace pohybů, vnímání tělesného schématu aj.

Druhá část – 4hodiny
Podrobné rozpracování jednotlivých percepčních, motorických a kognitivních oblastí se zaměřením na zrakové vnímání, sluchové vnímání, motoriku, paměť, pozornost a řeč, které se podílejí na motorických dovednostech.
Ukázka diagnostiky poruchy motorických funkcí.

Třetí část – 2 hodiny
Praktické ukázky možností vzdělávání žáků s dyspraxií.
Příklady vlastní praxe – nápadník všech zúčastněných.
Diskuse, sebereflexe, zhodnocení.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkami semináře jsou Mgr. Iveta Dřímalová a Mgr. Renata Svozilková.

Seminář proběhne od 9:00 v učebně C104.


Seminář je pro pedagogické pracovníky z Karlovarského kraje zdarma.