Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevHodnocení výsledků vzdělávání na základní škole
Datum15. 1. 2019
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je určený pro pedagogické pracovníky 1. a 2. stupně základních škol.

Podstatou školního hodnocení je zjištění kompetencí – vědomostí a dovedností a postojů žáka a formulace hodnocení na základě porovnávání skutečného stavu se stavem předpokládaným, formulovaným jako cíle výuky.
Školní hodnocení ovlivňuje kvalitu výuky a klima třídy. Je tedy velmi důležité vybrat vhodnou formu hodnocení žáka podle cíle hodnocení. Typy hodnocení – sumativní, formativní, normativní, kriteriální, vědomé, nevědomé hodnocení. Sebehodnocení. Motivační hodnocení. Funkce hodnocení, vztahy ve školním hodnocení. Hodnocení žáků se SVP (vývojové poruchy učení, poruchy pozornosti, nadaní žáci apod.)

První část – 2 hodiny
Úvod, seznámení. Vymezení terminologie a podstaty hodnocení. Funkce hodnocení.

Druhá část – 4 hodiny
Typy hodnocení a jejich uplatnění podle cíle hodnocení. Strategie učitele a jeho podíl na hodnocení žáka (objektivní a subjektivní hodnocení, zvládání zátěžových situací, syndrom vyhoření, pozitivní přístup)

Třetí část – 2 hodiny
Konkrétní příklady hodnocení žáků bez SVP a se SVP
Příklady vlastní praxe – nápadník všech zúčastněných. Diskuse, sebereflexe, zhodnocení.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkou semináře je Mgr. Iveta Dřímalová.

Seminář proběhne 15. 1. 2019 od 9:00 v učebně C104.


Seminář je pro pedagogické pracovníky z Karlovarského kraje zdarma.