Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevŠkolní neúspěšnost v prvopočátcích školní docházky
Datum10. 10. 2018
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je určený pro pedagogické pracovníky MŠ, 1. stupně základních škol.
Obsah semináře bude zaměřen na rozpoznání školní neúspěšnosti na počátku školní docházky, jeho příčina a možné prevence. Typy školního neúspěchu. Vliv vyzrávání nervové soustavy na celkovou úroveň školního neprospěchu. Důležitost včasné intervence. Úroveň percepčních oblastí na školní úspěšnost.
Součástí semináře bude popis jednotlivých dílčích oslabení, která mají dopady do vzdělávání žáků. Teoretické vstupy budou střídány praktickými ukázkami.

První část – 2 hodiny
Úvod, seznámení, vymezení základní terminologie - školní neúspěšnost, problémový žák, rozlišení obtíží ve vzdělávání a obtíží v chování žáka, determinace očekávání.
Příčiny, projevy a důsledky školní neúspěšnosti.

Druhá část – 4hodiny
Podrobné rozpracování jednotlivých percepčních, motorických a kognitivních oblastí se zaměřením na zrakové vnímání, sluchové vnímání, motoriku, paměť, pozornost a řeč, které mohou být příčinou školní neúspěšnosti.
Typy školní neúspěšnosti:
- nedostatky ve čtení
- nedostatky v písemném projevu
- nedostatky v matematických dovednostech
- deficity dílčích funkcí
- sociální nezralost

Třetí část – 2 hodiny
Příklady vlastní praxe – nápadník všech zúčastněných. Diskuse, sebereflexe, zhodnocení.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkou semináře je Mgr. Iveta Dřímalová.

Seminář proběhne od 9:00 v učebně C104.


Seminář je pro pedagogické pracovníky z Karlovarského kraje zdarma.