Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevAKCE JE JIŽ ZCELA NAPLNĚNA - Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku
Datum12. 12. 2018
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je určený pro pedagogické pracovníky MŠ a pedagogy 1. tříd ZŠ.
Součástí připravenosti dětí na úspěšný vstup do školy je i dostatečná úroveň grafomotorických dovedností. V případě obtíží je vhodné v této oblasti začít s dětmi systematický nácvik.
Součástí semináře bude popis jednotlivých dílčích oslabení, která mají dopady do vzdělávání žáků. Teoretické vstupy budou střídány praktickými ukázkami.

První část – 2hodiny
Úvod, seznámení, vymezení základní terminologie. Rané zkušenosti dítěte se čtením a psaním. Grafomotorický vývoj a rozvoj dítěte. Levoruké dítě a jeho specifika.

Druhá část – 2 hodiny
Rozvoj motoriky rukou. Vizuální vnímání. Auditivní vnímání. Expresivní řeč. Taktilně – kinestetické vnímání.

Třetí část – 2 hodiny
Propojenost rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní.
Dítě s poruchami grafomotoriky a psaní. Příčiny grafomotorických poruch.

Čtvrtá část – 2 hodiny
Program rozvoje grafomotoriky a podpory psaní. Didaktické aktivity.
Příklady vlastní praxe – nápadník všech zúčastněných. Diskuse, sebereflexe, zhodnocení.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkami semináře jsou Mgr. Iveta Dřímalová a Mgr. Renata Svozilková.

Seminář proběhne od 9:00 v učebně C104.


Seminář je pro pedagogické pracovníky z Karlovarského kraje zdarma.