Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevPedagogika pro pedagogy volného času, kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních
Datum22. 9. 2018
Místo konáníDDM Sova, Goethova 26, Cheb
PopisModul I: Základy pedagogiky pro pedagogy volného času
Modul II: Základy psychologie pro pedagogy volného času
Modul III: Vybraná témata pedagogiky volného času

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času vykonávajícího dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání tak, aby nově získané konkrétní poznatky a informace mohl bezprostředně využít ve své pedagogické praxi.

Účastníci budou zpracovávat závěrečnou práci, jejíž obhajoba bude součástí závěrečné zkoušky.

Kurz je pořádán ve spolupráci s DDM Sova v Chebu.
Počet hodin40
Cena880 Kč
PoznámkaKurz proběhne o sobotách v termínech: 22.9., 6.10., 20.10., 3.11.,10.11 a 17.11.2018
Zahájení kurzu: 22. 9. 2018 od 10:00, DDM Sova, Cheb
Závěrečná zkouška je předběžně plánována na 17.11.2018
Lektorka: Eva Pupáková

Otevřen bude pouze při dostatečném počtu účastníků, účastnický poplatek musí být uhrazen nejdéle v den zahájení kurzu.
Maximální počet účastníků: 20