Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevHydromechanika
Datum5. 4. 2018
Místo konáníISŠTE Sokolov, ul. Jednoty
PopisObsah semináře:
- základy hydrostatiky, připomenutí základních pojmů a zákonů,
- základy hydrodynamiky, připomenutí základních pojmů a zákonů,
- využití silových účinků kapaliny ve strojích,
- dynamické účinky proudu kapaliny,
- praktické uplatnění hydromechaniky v praxi, při návrhu čerpadel a tekutinových mechanismů.

Seminář je připraven díky ČVUT FS Praha, ústav Hydromechaniky.
Počet hodin6
Cena0 Kč
PoznámkaLektoři: prof. Ing. Jan Melichar a Ing. Michal Schmirler, Ph.D.
Termín: 9. dubna 2018 (9 - 15 hod)
Místo konání: ISŠTE Sokolov (školní knihovna)
Poznámka: seminář je zdarma, nejedná se o akreditovanou akci, účastníci nedostanou osvědčení

Vzdělávací akce byla připravena ve spolupráci s ISŠTE Sokolov.