Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevHodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Datum31. 5. 2018
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisPrvní část (2 hodiny)
Charakteristika vybraných handicapů (PAS, LMP) a jejich specifik při vzdělávání, se kterými se v rámci společného vzdělávání mohou pedagogičtí pracovníci setkávat ve svých třídních kolektivech.
Podrobná charakteristika dětí a žáků s DYS poruchami, ADHD a specifičnost v jejich projevech chování.

Druhá část (2 hodiny)
Kombinace jednotlivých pedagogických postupů při vzdělávání žáků se SVP.
Naplňování jednotlivých podpůrných opatření doporučených ŠPZ. Formy a metody práce k zajištění vzdělávání všech žáků ve třídě, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Styly vyučování (vyučování v několika odděleních v rámci jedné třídy; skupinové, kooperativní, projektové vyučování; využití prvků strukturovaného vyučování; brainstorming; využití myšlenkových map, grafických organizérů apod.) a jejich využití při vzdělávání heterogenní skupiny žáků v rámci jedné třídy.

Třetí část (3 hodiny)
Styly hodnocení a jejich charakteristika a specifika – sumativní a formativní hodnocení.
Hodnocení pomocí individuálně stanovených kritérií pro jednotlivé žáky, např. MUP.
Rozdíl mezi jednotlivými styly hodnocení, jejich pozitiva a negativa.
Dopad jednotlivých stylů hodnocení na vzdělávací proces. Vhodnost kombinace jednotlivých stylů hodnocení.

Čtvrtá část (1 hodina)
Nápadník činností, které pomohou navodit přátelskou atmosféru ve třídě jak mezi samotnými dětmi a žáky, tak mezi pedagogickými pracovníky a jejich žáky, např. kruhy přátel.
Burza dobrých nápadů – kombinace speciálně pedagogických postupů (individuální přístup k jednotlivým žákům, využití strukturovaného vyučování, využití činnostního vyučování apod.) s jednotlivými styly hodnocení.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaSeminář proběhne 31.5.2018 v budově Gymnázia Sokolov (učebna C104).

Lektorkou semináře je Mgr. Ivana Tormová.

Akce je pro pedagogy z Karlovarského kraje zdarma.