Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevVánoční dílna
Datum23. 11. 2018
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je zaměřený na praktické ukázky výtvarných aktivit vhodných pro všechny věkové kategorie (MŠ, 1. i 2. st. ZŠ).
Klade si za cíl využít lehce dostupný materiál, zdůraznit možnost recyklace s ohledem na životní prostředí, zaměřit se na tradici českých Vánoc v kontextu evropských tradic.
Seminář se dotýká následujících témat
Recyklace jako způsob nazírání na svět, význam recyklace pro planetu Zemi (Enviromentální výchova)
Manipulace s materiálem jako důležitý prvek rozvoje myšlení
(nové poznatky z oblasti psychologie a neurovědy)
Vánoce – tradice jako součást naší kultury – jak se slavily Vánoce dříve a jak dnes
Rozdíl v kulturních tradicích v rámci Evropy

Účastník semináře se seznámí s praktickými ukázkami výtvarné práce pro předvánoční čas. Seminář je přizpůsobitelný pro všechny věkové kategorie (MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ) dozví se, jaké si klást otázky při přípravě výtvarných aktivit pro děti – např. CO (témata, náměty, motivace), JAK
(techniky, metody, organizace, materiály), PROČ (na co je činnost zaměřená, jak naplňuje klíčové kompetence, jaký má smysl, jaké výstupy, co dětem přináší). Seminář si klade za cíl obohatit výtvarné aktivity v MŠ, ZŠ o nové přístupy a metody.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkou semináře je Mgr. Jana Burianová.
Seminář proběhne při naplnění minimálního počtu účastníků dne 23. 11. 2018 od 9:00 v učebně Gymnázia Sokolov (C 104).

Seminář je pro pedagogické pracovníky z Karlovarského kraje zdarma.

Cílovou skupinou jsou učitelé MŠ, ZŠ a SŠ.