Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevVzdělávání nadaných žáků středních škol s možným zacílením na akademickou činnost
Datum15. 10. 2019
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je zaměřen na způsoby identifikace nadaných žáků na středních školách, jejich charakterová specifika a možné pedagogické přístupy k těmto žákům. Téma se zabývá osvědčenými způsoby vyhledávání a uplatnění nadaných středoškoláků v rámci středoškolských odborných prací, tvorbu těchto textů, obvyklá úskalí, prezentaci a možná uplatnění.

Rozpis hodin:
2 – Seznámení účastníků, nastavení cílů semináře
Základní přístupy k nadání
Vzdělávání a rozvíjení nadaných středoškoláků
2 - Nadaný žák v běžné třídě střední školy
Práce s nadaným zacílená na akademickou činnost
Účast nadaných na středoškolské odborné činnosti
Tvorba akademických prací středoškoláků – odborné postupy a doporučení
2 – Spolupráce školy s ostatními subjekty
2 - Práce s kazuistikou 1 nadaného žáka

Hlavní cíl:
Seminář si klade za cíl seznámit účastníky s teorií nadání a nadaných, zaměřit jejich pozornost na nadané žáky středních škol a najít uplatnitelnost jejich nadání v rámci tvorby odborných prací v rámci středoškolské odborné činnosti.
Dílčí cíle:
Cíl směřuje k přehledné charakteristice nadaných, přístupem pedagogů k těmto žákům a jejich uplatnění v rámci akademické činnosti. Účastníci získají návod na tvorbu středoškolských odborných prací a jejich uplatnění.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkou semináře je Mgr. Zdeňka Vašíčková.

Seminář proběhne při naplnění minimálního počtu účastníků dne 15. 10. 2019 od 9:00 v učebně Gymnázia Sokolov (C 104).
Seminář je pro pedagogické pracovníky z Karlovarského kraje zdarma a je akreditovaný MŠMT.

Seminář je určen pro učitele středních škol.