Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevÚvod do počítačových sítí – jak funguje LAN
Datum6. 3. 2019
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
PopisVzdělávací program je určen učitelům výpočetní techniky, budoucím ICT koordinátorům a budoucím správcům sítí, kteří se chtějí seznámit s fungováním počítačových sítí, adresací v sítích a s fungováním IP protokolu. Kurz je také průpravou na navazující kurz GNU/Linux – server pro LAN.
Kurz se skládá z teoretické části, která má za úkol uvést posluchače do problematiky počítačových sítí, adresace v sítích a fungování modelu ISO/OSI a TCP/IP a z praktické části, která má za úkol procvičit přidělování IP adres síťovému rozhraní, nastavení a diagnostiku DNS, diagnostiku a hledání chyb v komunikaci v počítačových sítích.

- Topologie sítí, média pro stavbu sítí, strukturovaná kabeláž, paket, model ISO/OSI versus TCP/IP, IPv4, třídy, beztřídní routování, rozdělení adresního prostoru, komunikace v sítích, přístupové metody, rychlosti
- Aktivní prvky počítačových sítí a jejich funkce (opakovač, bridge, switch, router, gateway, firewall, modem, NIC, AP)
- Adresace v sítích TCP/IP, routování, systém DNS, fungování domén, NAT versus routování, firewall
- Funkce DHCP, DHCP versus statické adresy, architektury P2P a Client – Server (vysvětlení rozdílů, výhody, nevýhody, konkrétní řešení ve světě Windows a GNU/Linux), diagnostické nástroje pro hledání chyb v počítačových sítích, praktické ukázky ve virtuálním prostředí VirtualBox (Windows a GNU/Linux)
Počet hodin20
Cena0 Kč
PoznámkaLektor: Ing. František Midloch
Termín: 6. března 2019, (od 14 hodin, dále vždy ve středu)
Poznámka: maximálně 10 účastníků (kapacita učebny)