Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevPříklady využití tabletů při výuce na 1. stupni ZŠ
Datum10. 4. 2019
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
PopisTablet jako nástroj efektivní vyučovací pomůcky, která výrazně zvýší efektivitu výuky na 1. stupni ZŠ. Lektor seznámí účastníky s možnostmi využití tabletu při výuce na 1. stupni, především v oblastech českého jazyka a matematiky. Představí účastníkům kurzu řadu vhodných aplikací využitelných pro výuku, které žáky výrazně aktivizují a zároveň vyučujícímu podají okamžitě zpětnou vazbu o výsledcích dosažených žáky v rámci jejich práce.

Jednotlivé aplikace si účastníci vyzkouší z pohledu žáků a zároveň uvidí společně také prezentaci pohledu vyučujícího na projekci. Stručně se také seznámí s možnostmi tvorby učebních materiálů v představovaných aplikacích (Toglic, Socrative, Kahoot, Quizlet, atd.).

Lektor v závěrečné části také účastníkům kurzů představí možnosti centrální správy tabletů a instalace aplikací, včetně způsobu ukládání, nabíjení a převážení tabletů mezi učebnami.
Počet hodin6
Cena0 Kč
PoznámkaLektor: Mgr. Milan Šatra
Termín: 10. dubna 2019, od 9 hodin