Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevFiktivní mini firma aneb jak žáky ZŠ motivovat k podnikavosti
Datum3. 4. 2019
Místo konáníStřední škola živnostenská Sokolov (v rámci KVC)
PopisOdborný kurz bude zaměřen na praktické rady, jak probudit kreativitu a tvořivost u žáků ZŠ. Kde však začít, abychom dokázali žáky motivovat k podnikavosti? Proč zřizovat FMF na ZŠ?

Důležitou součástí výchovy k podnikavosti je možnost prakticky si vyzkoušet podnikání ve vlastní virtuální FMF. Proto chci základním školám nabídnout spolupráci při založení FMF, v níž žáci mohou rozvíjet svoji kreativitu, a to jak formou realizace školního projektu, nebo i v rámci mimoškolních aktivit.

Cílem je vést žáky ke společnému založení prosperující virtuální FMF, která by zajišťovala zdroj jejich fiktivních příjmů a stala se jejich pracovní náplní. Vyučující ve spolupráci s žáky prozkoumají situaci na trhu, zhodnotí své schopnosti a společně založí FMF ve spolupráci s PSFF.
Kurz bude probíhat v odborné učebně pro výuku fiktivních firem ve Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvkové organizaci.

Účastníci projdou níže uvedená témata, která budou uspořádána do čtyř seminářů, z nichž každý bude mít dvě části po dvou hodinách
Počet hodin16
Cena0 Kč
PoznámkaLektorka: Ing. Angelika Klímová
Místo: : SŠŽ Sokolov, Žákovská 716(nad nádražím),učebna fiktivních firem - 1.patro.
Termíny kurzu: 3.4. - od 12.00 do 16.00
15.5. - od 12.00 do 16.00
29.5. - od 12.00 do 16.00
12.6. - od 12.00 do 16.00