Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevProstorová představivost
Datum27. 2. 2019
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
PopisSeminář povede účastníky k tomu, aby se naučili využívat modelování matematiky pomocí jednoduchých a snadno dostupných nástrojů.

První část by měla vytvořit základní teoretický rámec dané problematiky. Především vymezit prostorovou představivost a různé přístupy k ní. Účastník se seznámí především s pracemi Kuřiny, Molnára, Gardnera a jiných. Dalším cílem této části je vyzdvihnout význam prostorové představivosti především s pohledem do budoucna, například ve spojitosti s Průmyslem 4.0.

V druhé části by se měl účastník dozvědět to, jak k prostorové představivosti přistupuje náš rámcově vzdělávací program či například státní vzdělávací program Slovenska. Dále je zde řešena stereometrie, její dělení a výstupy. Například stereometrické úlohy ve státních maturitách či přijímacích zkouškách na VŠ. Vše s důrazem na prostorovou představivost.

Třetí část vychází z předchozí teorie a nabízí praktické činnosti, které by měly, jak doufám, vést k rozvoji prostorové představivosti u žáků a studentů.
Počet hodin6
Cena0 Kč
PoznámkaLektor: Mgr. Petr Mentlík
Termín: 27. února 2019, od 9 hodin