Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevLetní škola - programujeme v Pythonu
Datum19. 8. 2019
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
PopisKurz je zaměřen je na rozvoj kompetencí učitelů informatiky a výpočetní techniky a sleduje znalosti a dovednosti účastníků při algoritmizaci a programování, a dále ukazuje, jakým způsobem lze Python zavést do výuky.

Jedná se o programovací jazyk, který je pro výuku velmi vhodný, ale současní učitelé informatiky jej příliš nevyužívají. Svojí jednoduchostí a syntaktickým zápisem se jedná o výborný učební prostředek.

Výhodou je, že nevyžaduje žádné finanční nároky na pořízení a provoz, je k dispozici zdarma a technologicky velmi nenáročný. Je multiplatformní a pro učitele informatiky a výpočetní techniky se jedná o přínosný rozvoj vlastních kompetencí.

Další zásadní roli má Python ve způsobu zapojení do výuky. Předmět Informatika lze na něm postavit velmi snadno v oblasti algoritmizace i vlastního programování. Didakticky je dobře uchopitelný, přičemž na středních školách je vhodné jej zařadit do výuky odborných seminářů, na základních školách jako nepovinný předmět. Budou využívány náměty z teorie her, kde půjde o matematizaci řešených problémů a jejich aplikaci. Kurz již byl jednou realizován.

Kurz má e-learningovou podporu v podobě online kurzu, který navazuje na jednotlivé části podle kompetencí účastníků.

Probereme procedurální přístup, objektový přístup, napojení na databázi prostřednictvím MySQLi a vyzkoušíme si také práci s verzovacími systémy. Budeme se snažit najít způsob, jak programování učit správně didakticky, ale také užitečně z hlediska potenciální budoucí praxe žáků.

Předpokladem je, že účastníci již mají dovednosti a znalosti v oblasti základních programovacích metod z jiného programovacího jazyka.

Kurz povedou dva lektoři – jeden s praxí ve výuce programování, druhý s praxí zaměřenou na provoz přímo ve firmách.
Počet hodin40
Cena2500 Kč
PoznámkaLektoři: Mgr. Pavel Švácha, Ing. David Mach
Termín: 19.-23. srpna 2019 (od 8 hodin, čas bude upřesněn)

Poznámka:
Přihlášení je závazné, v případě neúčasti je možné vyslat náhradníka. Platba účastnického poplatku proběhne do konce června 2019, poplatek se v případě neúčasti nevrací.
Učebna má omezenou kapacitu míst.
Pro účastníky nezajišťujeme dopravu, ubytování, ani stravu.
----------------------------------------
Do Komentáře je třeba uvést, zda přihlášený bude samoplátce, nebo za něj poplatek bude hradit organizace.