Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevBYOD – využití mobilních aplikací ve výuce
Datum6. 10. 2020
Místo konáníGymnázium Sokolov a KVC
PopisBYOD (přines si své zařízení, anglicky Bring Your Own Device) je systém umožňující využití moderních technologií ve výuce bez rozsáhlejších investic, neboť žáci využívají svá vlastní zařízení (tablety, chytré mobilní telefony). Pro tato zařízení je dnes dostupné množství aplikací vhodných pro vzdělávání, díky senzorům je možné i využití rozšířené či virtuální reality (AR a VR). Mobilní aplikace vhodné pro výuku jsou zastoupeny napříč všemi vzdělávacími oblastmi a pro všechny věkové kategorie. Využití chytrých mobilních telefonů je vhodné především u žáků druhého stupně základních škol a žáků škol středních, v omezené míře je možné tyto aktivity zařadit už i na prvním stupni základní školy.

Seminář je prakticky orientován, účastníkům budou představeny konkrétní možnosti využití vybraných aplikací ve výuce, práce s rozšířenou i virtuální realitou a možná úskalí systému BYOD. Účastníci by měli mít svůj vlastní chytrý telefon (k zapůjčení bude omezený počet zařízení). Seminář je vhodný pro všechny základoškolské i středoškolské učitele bez ohledu na jejich aprobaci.
Počet hodin6
Cena0 Kč
PoznámkaLektorka: Mgr. Eva Nývltová
Termín: 6. října 2020, od 8 hodin
Poznámka: v učebně je omezený počet míst