Programová nabídka DVPP
Vzděl. oblastAkcePřihláška
Řízení Akademie leadershipu (výjezdní kurz) >>>
Řízení Pedagogický den 2023 >>>
Jazyky Aktivity pro výuku anglického jazyka (e-kurz) - 1 >>>
Jazyky Aktivity pro výuku anglického jazyka (e-kurz) - 2. Kurz byl ukončen! >>>
Jazyky Francouzština pro učitele - A1 >>>
Jazyky Kurz - Konverzace v anglickém jazyce pro učitele (SOKOLOV, F. Sojka) >>>
Jazyky Kurz - Konverzace v anglickém jazyce pro učitele (SOKOLOV, Z. Šteklová) >>>
Matematika a informatika Grafické řešení rovnic pomocí Geogebry (e-kurz) - kurz byl ukončen! >>>
Matematika a informatika HTML + CSS + JS pro učitele (e-kurz) >>>
Matematika a informatika Od Scratche k Pythonu a zpět (e-kurz) >>>
Matematika a informatika Programujeme s robotem Edison (e-kurz) >>>
Matematika a informatika Webový zápisník Tiddlywiki (e-kurz) - kurz byl ukončen! >>>
Přírodní vědy OBSAZENO - Mikroskopujeme - Praktická cvičení ze zoologie a z biologie člověka >>>
Společenské vědy Vybrané kapitoly z regionálních dějin Sokolovska v letech 1914 - 1938 (e-kurz) >>>
Společenské vědy Vybrané kapitoly z regionálních dějin Sokolovska v letech 1939 - 1968 (e-kurz) >>>
1. stupeň Jak na finanční gramotnost na 1. stupeň ZŠ - "Rozpočet domácnosti" >>>
Speciální pedagogika a poradenství OBSAZENO - Školní zralost a připravenost jako prevence školního neúspěchu - OPAKOVÁNÍ >>>
Speciální pedagogika a poradenství OBSAZENO - Školní zralost a připravenost jako prevence školního neúspěchu OBSAZENO >>>
Speciální pedagogika a poradenství OBSAZENO - Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (cyklus seminářů) >>>
Odborné vzdělávání Odborná exkurze s výkladem - Třinecké železárny - Sochorové válcovny Kladno >>>
<<  <  1 2  >  >>