Programová nabídka DVPP
Vzděl. oblastAkcePřihláška
Řízení VÝZNAM TŘÍDNICKÝCH HODIN A METODY EFEKTIVNÍHO VEDENÍ TŘÍDNICKÝCH HODIN >>>
Jazyky Metodika výuky anglického jazyka – Ice-breakers >>>
Matematika a informatika Grafické řešení rovnic pomocí Geogebry (e-kurz) - kurz ukončen >>>
Matematika a informatika HTML + CSS + JS pro učitele (e-kurz) - kurz ukončen >>>
Matematika a informatika Motivační matematika v tabulkách (e-kurz) - kurz byl ukončen! >>>
Matematika a informatika Od Scratche k Pythonu a zpět (e-kurz) >>>
Matematika a informatika Programujeme s robotem Edison (e-kurz) >>>
Matematika a informatika Webový zápisník Tiddlywiki (e-kurz) - kurz zahájen! >>>
Společenské vědy Vybrané kapitoly z regionálních dějin Sokolovska v letech 1914 - 1938 (e-kurz) - kurz ukončen >>>
Společenské vědy Vybrané kapitoly z regionálních dějin Sokolovska v letech 1939 - 1968 (e-kurz) - kurz byl ukončen! >>>
Výchovy Využití artefiletických postupů ve výtvarné výchově (2. stupeň ZŠ a SŠ) - ODLOŽENO, TERMÍN BUDE VYHLÁŠEN >>>
Mateřské školy Rozvoj řečových dovedností u dětí předškolního věku aneb proč to někdy nejde - ODLOŽENO, TERMÍN BUDE VYHLÁŠEN >>>
Mateřské školy Vědomé pohybové aktivity a relaxace pro děti předškolního věku a žáky 1. stupně - 2. část ODLOŽENO, TERMÍN BUDE VYHLÁŠEN >>>
Speciální pedagogika a poradenství Vzdělávání žáků s vývojovou dysfázií na 1. stupni základních škol >>>
Odborné vzdělávání MODELOVÁNÍ 3D FIGUREK A DORTOVÝCH DEKORACÍ - termín bude vyhlášen >>>
Odborné vzdělávání Odborná exkurze s výkladem - Třinecké železárny - Sochorové válcovny Kladno >>>
Odborné vzdělávání ODBORNÁ EXKURZE S VÝKLADEM VE SPOLEČNOSTI WITTE ACCESS TECHNOLOGY, s.r.o.- závod Ostrov >>>
Odborné vzdělávání Odborný seminář a exkurze ve společnosti MCAE Centrum 3D digitálních technologií NOVÝ TERMÍN 23.9.2021 >>>
Odborné vzdělávání VODNÍ DÍLO HORKA - Odborná exkurze s výkladem >>>
Jiné akce Pedagogika pro pedagogy volného času, kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních >>>
<<  <  1 2  >  >>