Programová nabídka DVPP
Vzděl. oblastAkcePřihláška
Jazyky Konverzace v němčině pro učitele >>>
Jazyky Kurz - Konverzace v anglickém jazyce pro učitele (CHEB, V. Rendlová) >>>
Jazyky Kurz - Konverzace v anglickém jazyce pro učitele (KARLOVY VARY, H. Heiserová) >>>
Jazyky Kurz - Konverzace v anglickém jazyce pro učitele (SOKOLOV, F. Sojka) >>>
Jazyky Kurz - Konverzace v anglickém jazyce pro učitele (SOKOLOV, Z. Šteklová) >>>
Jazyky Metodika výuky anglického jazyka – Ice-breakers - ODLOŽENO, TERMÍN BUDE VYHLÁŠEN >>>
Matematika a informatika Grafické řešení rovnic pomocí Geogebry (e-kurz) >>>
Matematika a informatika Webový zápisník Tiddlywiki (e-kurz) >>>
Matematika a informatika Základy robotiky s VEX GO >>>
Společenské vědy Vybrané kapitoly z regionálních dějin Sokolovska v letech 1914 - 1938 (e-kurz) >>>
Společenské vědy Vybrané kapitoly z regionálních dějin Sokolovska v letech 1939 - 1968 (e-kurz) >>>
Výchovy Využití artefiletických postupů ve výtvarné výchově (2. stupeň ZŠ a SŠ) - ODLOŽENO, TERMÍN BUDE VYHLÁŠEN >>>
Mateřské školy Předškolní pedagogika - Dovednosti předškolního dítěte pro dobrý start v ZŠ (webinář) - nový termín >>>
Speciální pedagogika a poradenství Charakteristika vzdělávání žáků s LMP na ZŠ >>>
Speciální pedagogika a poradenství Vzdělávání žáků s vývojovou dysfázií na 1. stupni základních škol >>>
Odborné vzdělávání DUKOVANY, DALEŠICE, AREÁL DOLNÍ VÍTKOVICE odborné exkurze, AKCE JE NAPLNĚNA >>>
Odborné vzdělávání Odborná exkurze s výkladem - Třinecké železárny - Sochorové válcovny Kladno >>>
Odborné vzdělávání ODBORNÁ EXKURZE S VÝKLADEM VE SPOLEČNOSTI WITTE ACCESS TECHNOLOGY, s.r.o.- závod Ostrov >>>