Programová nabídka DVPP
Vzděl. oblastAkcePřihláška
Řízení Rizika řízení projektu >>>
Jazyky Kurz - Angličtina pro učitele - A2 (mírně pokročilí začátečníci - SOKOLOV) >>>
Jazyky Kurz - Angličtina pro učitele - C1 (pokročilí - SOKOLOV) >>>
Jazyky Kurz - Francouzština pro učitele - A1 - začátečníci (SOKOLOV) >>>
Jazyky Kurz - Španělština pro učitele - A2 - mírně pokročilí (SOKOLOV) >>>
Jazyky Metodika výuky anglického jazyka – Ice-breakers >>>
Matematika a informatika BBC Micro:bit – programování pro pokročilé >>>
Matematika a informatika BBC Micro:bit – základy programování >>>
Matematika a informatika Edison robot – základy programování >>>
Matematika a informatika GNU/Linux – server pro LAN >>>
Matematika a informatika Programujeme v prostředí Scratch >>>
Matematika a informatika Úvod do LaTeXu >>>
Výchovy Využití artefiletických postupů ve výtvarné výchově (2. stupeň ZŠ a SŠ) - ODLOŽENO, TERMÍN BUDE VYHLÁŠEN >>>
Mateřské školy Rozvoj řečových dovedností u dětí předškolního věku aneb proč to někdy nejde - ODLOŽENO, TERMÍN BUDE VYHLÁŠEN >>>
Mateřské školy Vědomé pohybové aktivity a relaxace pro děti předškolního věku a žáky 1. stupně - 2. část ODLOŽENO, TERMÍN BUDE VYHLÁŠEN >>>
Speciální pedagogika a poradenství Vzdělávání žáků s vývojovou dysfázií na 1. stupni základních škol >>>
Odborné vzdělávání Malé vodní elektrárny Loket - vodní energie >>>
Odborné vzdělávání Odborná exkurze s výkladem - Třinecké železárny - Sochorové válcovny Kladno >>>
Odborné vzdělávání Odborný seminář a exkurze ve společnosti MCAE Centrum 3D digitálních technologií - TERMÍN JE PŘESUNUT NA POZDĚJŠÍ DATUM >>>
ICT kompetence 3D tisk - nový termín 30.6.2020 >>>
<<  <  1 2  >  >>