Programová nabídka DVPP
Vzděl. oblastAkcePřihláška
Řízení Akademie leadershipu (výjezdní kurz pro ředitele) >>>
Řízení OBSAZENO!!! Sebepoškozování u dospívajících z pohledu psychologa >>>
Jazyky Aktivity pro výuku anglického jazyka 1 (e-kurz) >>>
Jazyky Aktivity pro výuku anglického jazyka 2 (e-kurz) >>>
Jazyky Kompetitivní debatování – kurz pro učitele angličtiny (SŠ) >>>
Jazyky Online nástroje pro výuku AJ na 2. stupni ZŠ >>>
Matematika a informatika Grafické řešení rovnic pomocí Geogebry - kurz běží! >>>
Matematika a informatika HTML + CSS + Javascript pro učitele (e-kurz) - kurz již skončil! >>>
Matematika a informatika Motivační matematika v Google tabulkách (e-kurz) >>>
Matematika a informatika Od Scratche k Pythonu a zpět (e-kurz) >>>
Přírodní vědy Jak na školní přírodní zahradu (1. a 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia) >>>
Přírodní vědy Jak učit venku (2. stupeň ZŠ a gymnázia) >>>
Přírodní vědy Nebojte se učit o bezobratlých v terénu (ZŠ a víceletá gymnázia) >>>
Společenské vědy Vybrané kapitoly z regionálních dějin Sokolovska v letech 1914 - 1938 (e-kurz) >>>
Společenské vědy Vybrané kapitoly z regionálních dějin Sokolovska v letech 1939 - 1968 (e-kurz) >>>
1. stupeň Jak učit venku (1. stupeň ZŠ) >>>
Mateřské školy Jak učit venku s větším využitím přírodního prostředí (MŠ) - 2. termín >>>
Mateřské školy Jak učit venku s větším využitím přírodního prostředí (MŠ) - WORKSHOP JE KAPACITNĚ NAPNĚN! >>>
Speciální pedagogika a poradenství OBSAZENO - Emoční vývoj dítěte a zvládání emocí >>>
Odborné vzdělávání ODBORNÁ EXKURZE S VÝKLADEM VE SPOLEČNOSTI O-I Manufacturing Czech Republic >>>
<<  <  1 2  >  >>