Programová nabídka DVPP
Vzděl. oblastAkcePřihláška
Jazyky Kurz - Angličtina pro učitele - A2 (mírně pokročilí začátečníci - SOKOLOV) >>>
Jazyky Kurz - Francouzština pro učitele - A1 (začátečníci SOKOLOV) >>>
Jazyky Metodika výuky anglického jazyka – Ice-breakers - ODLOŽENO, TERMÍN BUDE VYHLÁŠEN >>>
Matematika a informatika Grafické řešení rovnic pomocí Geogebry (e-kurz) >>>
Matematika a informatika HTML + CSS + JS pro učitele (e-kurz) >>>
Matematika a informatika Motivační matematika v tabulkách (e-kurz) >>>
Matematika a informatika Od Scratche k Pythonu a zpět (e-kurz) - kurz je zahájen! >>>
Matematika a informatika Programujeme s robotem Edison (e-kurz) - kurz je zahájen! >>>
Matematika a informatika Webový zápisník Tiddlywiki (e-kurz) >>>
Přírodní vědy Přírodovědný inspiromat >>>
Společenské vědy Vybrané kapitoly z regionálních dějin Sokolovska v letech 1914 - 1938 (e-kurz) >>>
Společenské vědy Vybrané kapitoly z regionálních dějin Sokolovska v letech 1939 - 1968 (e-kurz) >>>
Výchovy Využití artefiletických postupů ve výtvarné výchově (2. stupeň ZŠ a SŠ) - ODLOŽENO, TERMÍN BUDE VYHLÁŠEN >>>
Mateřské školy Předškolní pedagogika - Dovednosti předškolního dítěte pro dobrý start v ZŠ >>>
Speciální pedagogika a poradenství Vzdělávání žáků s vývojovou dysfázií na 1. stupni základních škol >>>
Odborné vzdělávání MODELOVÁNÍ 3D FIGUREK A DORTOVÝCH DEKORACÍ - termín bude vyhlášen >>>
Odborné vzdělávání Odborná exkurze s výkladem - Třinecké železárny - Sochorové válcovny Kladno >>>
Odborné vzdělávání ODBORNÁ EXKURZE S VÝKLADEM VE SPOLEČNOSTI WITTE ACCESS TECHNOLOGY, s.r.o.- závod Ostrov >>>
ICT kompetence Učíme v Google učebně (e-kurz) >>>
ICT kompetence Začínáme s chromebookem (e-kurz) - kurz je zahájen! >>>