Programová nabídka DVPP
Vzděl. oblastAkcePřihláška
Jazyky Metodika výuky anglického jazyka - Systems >>>
Matematika a informatika GNU/Linux – server pro LAN >>>
Matematika a informatika Programujeme v prostředí Scratch >>>
Matematika a informatika Robotika ve výuce s LEGO stavebnicí >>>
Odborné vzdělávání Výuka fiktivních firem (I - IV) - cyklus seminářů >>>
ICT kompetence Joomla: školní publikační prostředí >>>
ICT kompetence Poznámkový blok OneNote v práci učitele >>>
ICT kompetence Práce s textem v praxi učitele >>>