Programová nabídka DVPP
Vzděl. oblastAkcePřihláška
Jazyky Metodika výuky anglického jazyka - Skills >>>
Jazyky Metodika výuky anglického jazyka - Systems >>>
Jazyky Netradiční metody práce s textem v anglickém jazyce >>>
Matematika a informatika Programujeme v prostředí Scratch >>>
Speciální pedagogika a poradenství Dysgrafie >>>
Speciální pedagogika a poradenství Dyskalkulie >>>
Speciální pedagogika a poradenství Dyspraxie a další poruchy motoriky >>>
Speciální pedagogika a poradenství Pedagogická diagnostika na ZŠ >>>
Speciální pedagogika a poradenství Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku >>>
Speciální pedagogika a poradenství Specifické poruchy učení – dyslexie, dysgrafie a dysortografie >>>
Speciální pedagogika a poradenství Školní neúspěšnost v prvopočátcích školní docházky >>>
Speciální pedagogika a poradenství Vývojové deficity na konci předškolního období jako ukazatel budoucích specifických vývojových poruch učení - DRUHÝ TERMÍN >>>
Jiné akce Aktivizační a komplexní výukové metody a formy a jejich využití na ZŠ >>>
Jiné akce Hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole >>>
Jiné akce Pedagogika pro pedagogy volného času, kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních >>>
ICT kompetence Joomla: školní publikační prostředí >>>
ICT kompetence Poznámkový blok OneNote v práci učitele >>>
ICT kompetence Pracujeme v cloudu - AKCE JE NAPLNĚNA! >>>
ICT kompetence Tabulkový kalkulátor v učitelské praxi >>>