Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevFiktivní firma
Datum9. 4. 2018
Místo konáníGymnázium Sokolov a KVC
PopisSeminář je zaměřen na rozvoj kompetencí v rámci výuky vzdělávací oblasti Člověk a svět práce pomocí vedení fiktivní firmy. Učitelé si v rámci semináře zkusí všechny činnosti, které se realizují v malých firmách – od založení, přes evidenci majetku, personální práce, vedení účetnictví až po sestavení daňového přiznání. Je určen pro obory, které nejsou zaměřeny ekonomicky, ale naopak pro ty, které propojují předměty občanské vzdělávání a základy společenských věd, matematiku a informatiku.

Seminář je určen učitelům společenskovědních oborů.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorka: Ing. Eva Temňáková
Termín: 9. dubna (od 8 hodin)