Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevMotivace a hodnocení pracovníků (2. termín)
Datum15. 3. 2018
Místo konáníGymnázium Sokolov a KVC
PopisSeminář pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem.

Stejně jako motivace žáka rozhoduje ve velké míře o výsledcích jeho učení, tak motivace učitelů výrazně ovlivňuje výsledky školy. Stejně, jako by schopnost učitele motivovat žáky měla patřit do výbavy každého učitele, musí schopnost motivovat učitele patřit do arzenálu úspěšného ředitele. Motivační faktory žáků se za uplynulé roky významně změnily. Jak je to s motivačními faktory učitelů? Jak s nimi můžeme pracovat?

Seminář se dotkne nejen těchto otázek, ale zasáhne i oblast plánování a kontroly, zejména vzhledem k tomu, že jedním z podstatných demotivačních faktorů jsou chyby v organizaci a neobjektivní prezentace výsledků kontrol.

Témata budou provázána s konkrétními ukázkami řešení a možných přístupů.
Počet hodin6
Cena0 Kč
PoznámkaLektor: RNDr. Jiří Kuhn (ředitel Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce)
Termín: 15.března 2018, od 9 hodin

Poznámka: akce je organizována ve spolupráci s OŠMT KÚ Karlovarského kraje