Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevAktivizační a komplexní výukové metody a formy a jejich využití na ZŠ
Datum26. 9. 2018
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je určen pro pedagogické pracovníky 1. a 2. stupně ZŠ.
Probíhá formou kombinace teoretických vstupů s praktickými aktivitami.

Seminář je zaměřený na zvýšení kvality a efektivity vyučovacího procesu cílenou volbou vhodných metod a forem výuky v přímé vazbě na stanovené edukační cíle.
Stručný úvod do problematiky (přístupy k vymezení problému a rozdělení výukových metod, přehled výukových metod, výhody a nevýhody jednotlivých metod). Aktivizační a komplexní výukové metody a formy.
Skupinová, párová a kooperativní výuka, partnerská, tandemová výuka.
Brainstorming (vymezení problému, pravidla brainstormingu, postup brainstormingu, brainwriting a myšlenková mapa (mentální mapa) a jejich využití ve výuce. Důraz je kladen na konkrétní příklady využití v praxi.
Obsahem bude také využití vzdělávacího programu „Začít spolu“ (Step by step) v běžné výuce na 1. nebo 2. stupni ZŠ – konkrétní příklady z vlastní praxe. Využití metod v rámci inkluzivního vzdělávání pro děti se SVP.
Součástí semináře je seznámení s odbornou literaturou, sebereflexe a zhodnocení.

První část – 1 hodina
Úvod, seznámení, terminologie aktivizačních a komplexních výukových metod a forem. Vzdělávací cíle.

Druhá část – 2 hodiny
Skupinové a kooperativní vyučování, párová a tandemová výuka.
Praktické ukázky metod a forem výuky se zapojením účastníků kurzu – konkrétní vyučovací model.

Třetí část – 2 hodiny
Brainstorming, brainwriting, myšlenkové mapy. Praktické ukázky metod a forem výuky se zapojením účastníků kurzu – konkrétní vyučovací model.

Čtvrtá část – 2 hodiny
Vzdělávací program Začít spolu. Praktické ukázky uvedených metod a forem výuky se zapojením účastníků kurzu – konkrétní vyučovací model.

Pátá část – 1 hodina
Příklady vlastní praxe – nápadník všech zúčastněných. Diskuse, sebereflexe, zhodnocení.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkou semináře je Mgr. Iveta Dřímalová.

Seminář proběhne od 9:00 v učebně C104.


Seminář je pro pedagogické pracovníky z Karlovarského kraje zdarma.