Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevVyužití artefiletických postupů ve výtvarné výchově (2. stupeň ZŠ a SŠ) - ODLOŽENO, TERMÍN BUDE VYHLÁŠEN
Datum2. 11. 2018
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
Popis1. termín semináře bude zaměřen na artefiletiku na 2. stupni ZŠ a SŠ.

Obsahem semináře je propojení výtvarného a artefiletického procesu s cílem obohatit výtvarnou výchovu o takové postupy z artefiletiky, které vedou k sebepoznání a sebereflexi, spolupráci a zážitkovému způsobu práce.
Pojednává o krizi výtvarného projevu v průběhu adolescence a nabízí praktické návody, jak jí předejít, jak s ní pracovat a hledat takové způsoby práce, které jsou adekvátní pro daný věk.
Obsahem semináře jsou tyto teoretické oblasti:
Rozdíl mezi výtvarnou výchovou a artefiletikou
Možnosti artefiletiky ve výchovném procesu
Charakteristika věku z hlediska vývojové a sociální psychologie
Porovnání ontogenetického a fylogenetického vývoje dětské kresby
Zvláštnosti a odlišnosti ve vývoji dětské kresby
Krize výtvarného projevu v době adolescence
Role výtvarných aktivit ve výchovně vzdělávacím procesu
Výtvarné aktivity jako jedna z forem neverbální komunikace s dítětem
Metody výtvarné práce vhodné pro daný věk – náměty, techniky, výběr materiálu, postupy práce, organizace, atd…

Účastník semináře se seznámí s praktickými ukázkami takových artefiletických postupů, které lze vhodně využít ve výtvarné výchově na všech typech základních a mateřských škol.
Seminář si klade za cíl propojení artefiletických postupů s výtvarnou výchovou a vysvětluje důvody a benefity tohoto propojení.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkou semináře je Mgr. Jana Burianová.
Seminář proběhne při naplnění minimálního počtu účastníků dne 2. 11. 2018 od 9:00 v učebně Gymnázia Sokolov (C 104).

Seminář je pro pedagogické pracovníky z Karlovarského kraje zdarma.

Cílovou skupinou jsou učitelé ZŠ a SŠ.