Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevMetodická podpora v pedagogické praxi
Datum11. 6. 2019
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je zaměřen na představení metodické podpory jako efektivního nástroje, který pomáhá pedagogům vnést do složitých případů v jejich pedagogické praxi jiný pohled. Představeny budou nejen techniky metodické podpory, ale i její aplikace na příklady z praxe. Seminář nabídne způsoby, jakými je možné pečovat o mezilidské vztahy, které se v pedagogické praxi jeví jako problematické, zaměří se na komunikaci založenou na kontrole a podpoře, nabídne možná řešení složitých případů v pedagogické praxi. Je vhodné, aby účastníci přinesli do semináře i své vlastní kazuistiky. Mohou tak získat aktuální vhled do případu a návod na jeho možná řešení.
Rozpis hodin:
2 – Seznámení účastníků, představení metodické podpory jako nástroje v pomáhajících profesích
definice metodické podpory, metody metodické podpory
supervizní zakázka
individuální a skupinová metodická podpora
metodická podpora jako prevence syndromu vyhoření
facilitace a mediace
2 – Příkladová kazuistika lektorky - zpracování supervizní technikou „ balintovská skupina“
2 - Práce s kazuistikou 1 účastníka
2 - Práce s kazuistikou 1 účastníka, závěr semináře, reflexe

Cíl směřuje i k nabídce alternativ řešení složitých případů v pedagogické praxi. Seminář se zacílí také na rozdíly v komunikaci založené na kontrole a podpoře a účastníkům nabídne možnost porovnat míru napětí, které tyto fenomény přinášejí.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkou semináře je Mgr. Zdeňka Vašíčková.

Seminář proběhne při naplnění minimálního počtu účastníků dne 11. 6. 2019 od 9:00 v učebně Gymnázia Sokolov (C 104).
Seminář je pro pedagogické pracovníky z Karlovarského kraje zdarma a je akreditovaný MŠMT.

Seminář je určen pro učitele 2. stupně ZŠ nebo prvních ročníků osmiletého gymnázia.