Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevZvládání konfliktů s rodiči v středoškolské praxi s podporou sociálního pedagoga
Datum23. 9. 2019
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je zaměřen na analýzu nejčastějších konfliktů v pedagogické praxi vznikajících mezi učiteli (školou) a rodiči, možné způsoby efektivního řešení a posílení komunikačních dovedností učitele s podporou sociálního pedagoga. Představena bude role sociálního pedagoga, jeho možné kompetence a příklady jeho uplatnění v pedagogické praxi.

Rozpis hodin:
2 – Seznámení účastníků, nastavení cílů semináře
Nejčastější konflikty v pedagogické praxi
Standardní prevence a řešení konfliktů s rodiči
2 - Sociální pedagog a jeho kompetence
Aktivity sociálního pedagoga při řešení konfliktů s rodiči
2 – Příkladová kazuistika lektorky
2- Práce s kazuistikou 1 účastníka

Hlavní cíl:
Seminář si klade za cíl posílit kompetence pedagogického pracovníka v oblasti reflexe a sebereflexe pedagogických pracovníků při práci v zátěžových situacích a při komunikaci s problematickými rodiči a rodinami, kdy podporou celému procesu může vytvořit sociální pedagog.
Dílčí cíle:
Cíl směřuje i k analýze nejčastějších konfliktů a konfliktních situací, které mohou učitelé řešit při práci s adolescenty. Uvedeny budou nejčastější reakce na konflikt, ale také jiné taktiky při následném řešení nebo jejich prevence za účastni pracovníků školního poradenského pracoviště a sociálního pedagoga.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkou semináře je Mgr. Zdeňka Vašíčková.

Seminář proběhne při naplnění minimálního počtu účastníků dne 5. 2. 2019 od 9:00 v učebně Gymnázia Sokolov (C 104).
Seminář je pro pedagogické pracovníky z Karlovarského kraje zdarma a je akreditovaný MŠMT.

Seminář je určen pro učitele středních škol.