Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevAdaptace žáků cizinců na základních školách
Datum15. 4. 2019
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je zaměřen na představení účinných metod sociálně - pedagogické pomoci žákům cizincům, kdy cílem sociálně-pedagogické intervence je především úspěšná jazyková, sociální i emoční integrace žáka cizince.
V semináři budou účastníkům předány účinné rady sociálního pedagoga, který s těmito dětmi v rámci školní praxe pracuje již 21 let. Představeny budou i metody sociální práce jako uplatnitelné možnosti ve školství, které účinně pomáhají v procesu integrace. Téma semináře se věnuje i sociálně – patologické problematice žáků cizinců.
Rozpis hodin:
2 – Seznámení účastníků, představení sociální pedagogiky a jejích metod
2 – Jazyková, sociální a emoční integrace žáka cizince
2 - Práce s rodinou žáka cizince
2 - Práce s kazuistikou závěr semináře, reflexe

Hlavní cíl:
Seminář si klade za cíl představit pedagogům účinné metody při sociálně – pedagogické práci s žáky cizinci.
Dílčí cíle:
Cíl směřuje i k informovanosti pedagogů o jazykových zkušenostech, sociálních podmínkách a emočním prožívání žáků - cizinců na základě dlouholetého pozorování při práci s těmito dětmi. Představeny budou sociálně patologické jevy, které definovanou skupinu provázejí.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkou semináře je Mgr. Zdeňka Vašíčková.

Seminář proběhne při naplnění minimálního počtu účastníků dne 27. 11. 2018 od 9:00 v učebně Gymnázia Sokolov (C 104).
Seminář je pro pedagogické pracovníky z Karlovarského kraje zdarma a je akreditovaný MŠMT.

Seminář je určen pro učitele 2. stupně ZŠ nebo prvních ročníků osmiletého gymnázia.