Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevVýuka fiktivních firem (I - IV) - cyklus seminářů - (I a II)
Datum24. 10. 2018
Místo konáníStřední škola živnostenská Sokolov, Žákovská 716
PopisCyklus 4 seminářů po 8 hodinách je určen učitelům, kteří fiktivní firmy vyučují, nebo je plánují.

Odborný cyklus bude zaměřen na praktické rady a zkušenosti, jak založit v rámci CEFIFU fiktivní firmy, jak je vést a jak motivovat žáky, aby své teoretické znalosti převedli do praktických rovin a vyzkoušeli si ve virtuálním světě, jak firmu založit, jak ji vést a pracovat jako OSVČ, nebo společník ve společnosti s. r. o.
Kurz bude hlavně dialogem plným otázek, odpovědí, příkladů mezi lektorem a účastníky kurzu, v němž bude pro větší názornost založena i fiktivní firma. Pedagogové z Karlovarského kraje vyučující fiktivní firmy se tak navzájem podělí o svoje nabyté zkušenosti. Cílem tohoto kurzu je také získání dalších pedagogů pro založení fiktivních firem na jejich školách za účelem většího propojení teorie s praxí.

- DNES FIKTIVNĚ, ZÍTRA REÁLNĚ
- CHYŤ SI SVOU FIRMU
- PODNIKAT ČI NEPODNIKAT
- FIKTIVNÍ FIRMY NA CESTÁCH
- VLASTNÍ ČINNOSTI "ÚSPĚCHY I NEÚSPĚCHY NA VELETRZÍCH FF"
- ŠVCF-FF "JAK NA TO?"
- ZHODNOCENÍ "MÁME NA TO"
Počet hodin32
Cena0 Kč
PoznámkaLektorka: Ing. Angelika Klímová
Termíny pro první a druhý seminář (podzim): 24.10. a 14.11., dále 21.11. a 28.11.2018, vždy od 15:00 hod.
(Třetí a čtvrtý seminář budou pokračovat v jarních termínech.)

Poznámka: je možné se přihlásit i na jednotlivé semináře.

Program byl připraven ve spolupráci se Střední školou živnostenskou Sokolov.