Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevPutování Karlovarskem za Johannem Wolfgangem Goethem
Datum27. 3. 2019
Místo konáníLoket
PopisExkurze s odborným výkladem je zaměřena na poznání života a díla J.W.Goetha, na jeho místo ve světové literatuře, využití Goethova působení v západních Čechách v rámci hodin německého jazyka.
Během exkurze je zmiňovaný přesah J. W. Goetha do oblastí psychologie, geologie, sociologie, světových dějin. Poněvadž J. W. Goethe strávil v úhrnu v Čechách více než tři roky svého života, klade si exkurze dále za cíl podat základní obraz toho jedinečného a pozoruhodného vztahu mezi Goethem a západními Čechy na pozadí širších kulturně - historických souvislostí.

Exkurze počítá s jednodenní výpravou do Lokte. Během cesty bude lektor průvodcem, přednese odborný výklad a bude o tématech diskutovat s účastníky.
V případě deště se část exkurze bude konat v prostorách hotelu Bílý kůň v Lokti.
Během exkurze budou účastníci mít k dispozici pracovní listy, které mohou následně používat při práci se svými žáky.

Podrobný popis literární exkurze do Lokte:
•Goethův život a jeho umělecká a vědecká práce - výklad při cestě na Goethovské vyhlídky a na Robič (altány na skále přímo proti hradu Loket)
•Goethovy pobyty na území Čech - zachycení jeho bádání a umělecké tvorby na tomto území (návštěva hradu Loket - zastavení u meteoritu, o němž Goethe psal ve svých dopisech, popř. hledání ortoklasu - karlovarského dvojčete, minerálu, který J. W. Goethe nalezl a popsal)
•Přínos J. W. Goetha pro Čechy - diskuse s účastníky na terase hotelu Bílý kůň (zmínění ostatních míst v západních Čechách, kde zanechal velikán J. W. Goethe své stopy)
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkou exkurze je Mgr. Jana Motlíková.

Exkurze proběhne 27. 3. 2019 v Lokti (sraz na autobusové zastávce v 9:00).
Vzdělávací program je pro pedagogické pracovníky Karlovarského kraje zdarma. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Případné vstupné na hrad Loket si účastníci hradí sami.