Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevVědomé pohybové aktivity a relaxace pro děti předškolního věku a žáky 1. stupně
Datum20. 3. 2019
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je určen pedagogickým pracovníkům 1. stupně, případně pedagogům mateřských škol, školních družin a školních klubů.

Poznatky se semináře je možné využívat nejen v hodinách TV, o přestávkách, ale i během vyučování pro navození lepší koncentrace nebo pro krátké odreagování.

Zařazené pohybové a relaxační aktivity jsou rovněž velmi vhodné pro děti s ADHD. Dostatek pohybových aktivit je proto nutné zařazovat i v předškolních a mimoškolních zařízeních, proto je seminář vhodný i pro tyto pracovníky.

Seminář probíhá formou kombinace teoretických vstupů s praktickými aktivitami a nácvikem. Vede účastníky k vědomějšímu vnímání vlastního těla, účinků napětí, stresu, emocí na naše tělo. Seznamuje s praktickým prováděním uvolňovacích a relaxačních technik, učí vědomě vnímat jejich účinky na tělesnou i psychickou rovnováhu. Doporučuje vhodná cvičení pro děti předškolního i školního věku s respektováním jejich fyzických i psychických zvláštností a možností.
Součástí semináře je seznámení s odbornou literaturou, diskuze a reflexe.
Cvičení s prvky jógy, správný dech a správné držení těla, osvojování zdravého životního stylu. Cvičení s míčky, cihličkami a dalšími pomůckami.

První část (1h)
- úvod, seznámení, obecná charakteristika pohybových, relaxačních a dechových aktivit u dětí, nutnost rozvoje pohybových dovedností u dětí

Druhá část (2,5 h)
- praktické ukázky pohybových, relaxačních a dechových cvičení, hry s říkankami a pohádkami, ukázky cvičení s pomůckami (míčky, overbaly, cihličky, karty, pexeso).

Třetí část (0,5h)
- diskuze a reflexe, vyhodnocení
Počet hodin4
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkou akce je Mgr. Iveta Dřímalová.

Akce proběhne ve středu 20. 3. 2019 v budově Gymnázia Sokolov od 9:00 (učebna bude upřesněna podle počtu účastníků).

Akce je pro pedagogy Karlovarského kraje zdarma.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

S sebou je nutné mít sportovní oblečení a karimatky pro nácvik předváděných aktivit.