Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevMetodika výuky anglického jazyka – internetové zdroje - změna termínu
Datum13. 9. 2019
Místo konáníPrvní české gymnázium Karlovy Vary, příspěvková organizace
PopisČást 1 (6 hodin)
Internetové zdroje
a) internetové zdroje k výuce gramatiky
b) internetové zdroje k výuce slovní zásoby
c) internetové zdroje k výuce jednotlivých „skills“
d) tvorba kvízů a soutěží na internetu
Část 2 (2 hodiny)
a) příklady dobré praxe
b) typy aktivit od lektora
c) burza nápadů - účastníci školení sdílejí své nápady a tipy do výuky cizího jazyka

Minimální požadovaný stupeň jazykových znalostí angličtiny pro účast na semináři je A2.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkou akce je Mgr. Hana Heiserová.

Účastníci vzdělávací akce obdrží osvědčení o absolvování.
Akce je pro pedagogické pracovníky Karlovarského kraje zdarma.

Učebna = vzdělávací středisko Gymnázia Karlovy Vary.