Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevVědomé pohybové aktivity a relaxace pro děti předškolního věku a žáky 1. stupně - 2. část ODLOŽENO, TERMÍN BUDE VYHLÁŠEN
Datum16. 4. 2020
Místo konáníMŠ Cestička, náměstí Emy Destinnové 1, 360 09 Karlovy Vary – Drahovice
PopisSeminář je určený pro pedagogické pracovníky mateřských škol a 1. stupně základních škol.

Poznatky se semináře je možné využívat nejen v hodinách TV, o přestávkách, ale i během vyučování pro navození lepší koncentrace nebo pro krátké odreagování.

Zařazené pohybové a relaxační aktivity jsou rovněž velmi vhodné pro děti s ADHD a dalšími speciálně vzdělávacími potřebami. Dostatek pohybových aktivit je proto nutné zařazovat i v předškolních a mimoškolních zařízeních, proto je seminář vhodný i pro tyto pracovníky.

Seminář probíhá formou praktických aktivit a nácviku. Vede účastníky k vědomějšímu vnímání vlastního těla, účinků napětí, stresu, emocí na naše tělo. Seznamuje s praktickým prováděním uvolňovacích a relaxačních technik, učí vědomě vnímat jejich účinky na tělesnou i psychickou rovnováhu.
Cvičební pozice z lehu, sedu, kleku a stoje. Pohybové hry doprovázené básničkami a písničkami. Podrobné seznámení s relaxačními technikami. Využití cvičebních pomůcek – míčky, cihličky, pexeso, plyšové hračky.

První část – 2 hodiny
Úvod, seznámení. Struktura cvičební hodiny. Různé cvičební pozice z lehu, sedu, kleku a stoje. Vysvětlení jednotlivých specifik ve cvičení a věkových odlišností.

Druhá část – 4 hodiny
Nácvik pohybových dovedností. Podrobné rozpracování rozvíjení jednotlivých percepčních, motorických a kognitivních oblastí se zaměřením na motoriku, paměť, pozornost a řeč za pomoci básniček, říkanek a cvičebních pomůcek.

Třetí část – 2 hodiny
Podrobné seznámení s relaxačními technikami a jejich využití. Zapojení pomůcek do uvolnění. Jak a kdy techniky využívat.
Příklady vlastní praxe – nápadník všech zúčastněných. Diskuse, sebereflexe, zhodnocení.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkou akce je Mgr. Iveta Dřímalová.

Akce proběhne v budově MŠ Cestička, nám. Emy Destinnové 1, Karlovy Vary - Drahovice od 9:00

Akce je pro pedagogy Karlovarského kraje zdarma.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

S sebou je nutné mít sportovní oblečení a karimatky pro nácvik předváděných aktivit.