Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevVzdělávání podporované digitálními technologiemi – situace, trendy, výzkumy (21.11.)
Datum21. 11. 2019
Místo konáníGymnázium Sokolov a KVC
Popis(Seminář je určen pouze ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem.)

První část semináře proběhne formou interaktivního workshopu nad novinkou MŠMT – Rámcem digitálních kompetencí učitele dle DigCompEdu.

Cílem je seznámit účastníky s tímto moderním pojetím digitálních kompetencí učitele na té úrovni, že budou schopni přemýšlet o svých digitálních kompetencích a plánovat jejich další rozvoj. Představen bude nový online evaluační a plánovací nástroj Profil Škola21 (NÚV) a obdobný nástroj SELFIE tool for schools vytvářený pod patronací Evropské Komise a další podpůrné nástroje.

Účastníci si v další části semináře interaktivní online formou zvolí, která témata je zajímají, a těm bude věnována další pozornost. Jedná se o následující: Strategie digitálního vzdělávání ČR do 2020 (aktuální situaci realizace vládní koncepce se zaměřením na dopady na školy), digitální technologie ve světle výzkumů (co o digitálních technologiích ve vzdělávání z výzkumů víme, ale i to, na čem se výzkumníci neshodnou), výukové aktivity s digitálními technologiemi (výběr videozáznamů didakticky atraktivních ale i netradičních aktivit s digitálními technologiemi z autentického prostředí českých škol), mýty o učení (co říkají kognitivní neurovědy o mozku a učení s digitálními technologiemi) a trendy ve vzdělávání s digitálními technologiemi (aktuální trendy a další prognózy vývoje v edukačních technologiích).

K uvedeným tématům bude probíhat diskuze, případně budou zařazeny i interaktivní aktivity s mobilním telefonem.
Počet hodin6
Cena0 Kč
PoznámkaLektor. PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Termín konání: 21.listopadu 2019 (od 8:30 hod)

Poznámka: akce je realizována ve spolupráci s OŠMT KÚ
Karlovarského kraje, není akreditována.