Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevÚvod do LaTeXu
Datum16. 3. 2020
Místo konáníGymnázium Sokolov a KVC
PopisTeX je prostředí, které umožňuje jednoduše psát a sestavovat dokumenty tak, aby respektovaly typologická pravidla. Může se tak stát výborným nástrojem pro učitele, zejména při zápisu vzorců a dalších matematických vztahů.
Obsahově jde o seznámení se s volně šiřitelným systémem počítačové sazby, TeXem, a jeho nadstavbou LaTeXem. LaTeX je ve své podstatě programovacím jazykem, jehož hlavní význam spočívá v tvorbě graficky dokonalých dokumentů. Od instalace systému přejdeme k tvorbě dokumentů obsahujících matematické vzorce a rovnice. Připomene si základy sazby textu včetně typografických pravidel, seznámíme se hladkou a smíšenou sazbou, se základními příkazy systému včetně příkazů s volitelnými parametry potřebnými pro strukturu a členění dokumentu, formátování textu, sazbu odstavců, prostředími pro sazbu matematického textu, tabulek a seznamů.
Počet hodin6
Cena0 Kč
PoznámkaLektorka: Mgr. Eva Nývltová
Termín: 16.3.2020, od 9 hodin
Poznámka: v učebně je omezený počet míst