Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevOdborná exkurze s výkladem - Třinecké železárny - Sochorové válcovny Kladno
Datum28. 6. 2023
Místo konáníTřinecké železárny - Sochorové válcovny Kladno, Třinecká 733, Buštěhrad
PopisTřinecké železárny se řadí k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby v české republice, změna politické situace po 1989 vedla k postupné privatizaci Třineckých železáren, v roce 1996 byly železárny zcela odstátněny a majoritním vlastníkem se stala společnost Moravia Steel. Součástí skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY-MORAVIA STEEL se staly i další výrobní závody s bohatou hutní tradicí, mezi mnohými je od roku 2002 součástí skupiny i kladenská SOCHOROVÁ VÁLCOVNA, a.s. Výrobním programem a používanými technologiemi současná produkce ve Výrobním závodě Kladno navazuje na bohatou tradici třineckého a kladenského hutnictví.
O čem to bude
Hlavním výrobním sortimentem kladenské Sochorové válcovny jsou kruhové tyče o průměru 70-300 mm a sochory 70x70 až 300x300 mm dodávané v různých jakostních třídách ocelí. Přibližně 70% výrobků je dodáváno po tepelném zpracování.
Odborná exkurze bude rozdělena do dvou částí. Nejdříve budou účastníci teoreticky seznámeni s technologiemi ohřevu, válcování, odstraňování okují, kontrolou a měření, dělením vývalků a jejich následné úpravy a technologiemi tepelného zpracování. Následně uvidí válcovací trať, sestávající se z krokové ohřívací pece a řady hlubinných pecí, blokovny a tří válcovacích stolic s vratným uspořádáním, vybavenou ostřikem okují a zařízením pro měření délky vývalků za tepla a zařízením které umožňuje dělení za tepla. Součástí odborné exkurze bude návštěva provozu úpraven, kde se provádí odhrotování, rovnání materiálu, otryskávání, loupání defektoskopie povrchových a vnitřních vad. Účastníci navštíví provoz tepelného zpracování vybavený zušlechťovacími a žíhacími linkami, ve kterých se mimo jiné uplatňuje ekologicky šetrná metoda kalení do polymeru.
Počet hodin3
Cena0 Kč
PoznámkaProgram semináře
7:00h odjezd od Sportovní haly v Sokolově, 7:20 Zastávka u Keramické školy Karlovy Vary
9:00h -12h Odborný výklad a exkurze
12:00h Odjezd zpět do Sokolova se zastávkou v Karlových Varech
Kde a kdy
Místo: Třinecké železárny, Výrobní závod Kladno, Třinecká 733, Buštěhrad
Termín:28.6.2023
Poznámka: Nejedná se o akreditovanou akci, odborná exkurze s výkladem je zdarma
Kontakt: Ing. Štěpánka Makoňová (stepanka.makonova@gymso.cz), tel:777553865
Možnost přihlášení: přes Programovou nabídku na www.kvcso.cz