Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevVzdělávání žáků s vývojovou dysfázií na 1. stupni základních škol
Datum21. 4. 2020
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je určený pro pedagogické pracovníky přípravných tříd a 1. stupně základních škol.

Obsahem je seznámení s diagnózou vývojová dysfázie a profilem žáka s touto diagnózou z pohledu učitele, rodiče, logopeda a jiných odborníků podílejících se na péči o tohoto žáka. Součástí obsahu tohoto semináře je vymezení terminologie, objasnění příčin, příznaků.
Součástí semináře bude podrobný popis práce s žákem s vývojovou dysfázií ve výchovně - vzdělávacím procesu.
Teoretické vstupy budou střídány praktickými ukázkami.

První část – 2 hodiny
Úvod, seznámení.
Vymezení terminologie, stručná charakteristika, projevy, dopady do vzdělávání.

Druhá část – 4 hodiny
Analýza percepčních, motorických a kognitivních oslabených oblastí s následnými dopady do vzdělávání.
Analýza potíží v řečové oblasti s následnými dopady do vzdělávání.
Konkrétní postupy při práci s žákem s vývojovou dysfázií na 1. stupni základních škol.
Podrobná analýza podpůrných opatření aplikovaných v rámci diagnózy Vývojové dysfázie.

Třetí část – 2 hodiny
Motivace k učení, možnosti hodnocení.
Potřeby žáka, rodičů, ale i učitelů.
Příklady vlastní praxe – nápadník všech zúčastněných.
Diskuse, sebereflexe, zhodnocení.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkami semináře jsou Mgr. Iveta Dřímalová a Mgr. Renata Svozilková.

Seminář proběhne od 9:00 v učebně C104.


Seminář je pro pedagogické pracovníky z Karlovarského kraje zdarma.