Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevPříklady dobré praxe v matematice 2
DatumTermín bude vyhlášen.
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
PopisObsah semináře:
diofantické rovnice (využití Euklidova algoritmu pro nalezení největšího společného dělitele dvou celých čísel),
vztah mezi Euklidovým algoritmem a jednoduchým řetězovým zlomkem,
Pellova rovnice,
rovnice s celou částí,
polynomické rovnice s racionálními kořeny (využití Hornerova schématu pro výpočet hodnoty polynomu),
další typy rovnic a nerovnic (využití substituce pro řešení rovnic, iracionální rovnice a nerovnice, řešení rovnic s absolutními hodnotami),
řešení historických úloh vedoucích k řešení rovnic a nerovnic,
řetězové zlomky pro RSA algoritmus.

Využita bude zkušenost lektora s využitím soutěžně v rámci výuky během školního roku.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektor: RNDr. Jiří Widž
Termín: bude upřesněn