Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevDuální systém vzdělávání
Datum6. 10. 2020
Místo konáníAula Gymnázia Sokolov a KVC
PopisPodstatou duálního vzdělávání je úzká spolupráce zaměstnavatelů a škol při vzdělávání žáků. Tento systém přináší do středních odborných škol více praktických hodin a umožňuje, aby se žák učil a připravoval na budoucí povolání přímo v provozu firmy, kde může po ukončení vzdělávání začít pracovat. Tento systém se úspěšně uplatňuje ve vzdělávacích soustavách Dánska, Nizozemska, Švýcarska, Německa a Rakouska, ale je zdárně realizován i v českém odborném školství.
Jak duální vzdělávání funguje v plzeňském kraji ve společnosti STREICHER, s.r.o. nás seznámí Personální ředitelka firmy Renata Steinerová, která si připravila seminář zaměřený na koncepci duálního vzdělávání a rozhodla se podělit o své praktické zkušenosti se zaváděním tohoto nového sytému vzdělávání od “začátku do konce“.
O čem to bude
1. Spolupráce MŠ, ZŠ, Dílničky přímo ve škole i firmě
2. Výběr studentů, nábory
3. Obory vzdělávání – potřebné pro firmu
4. Spolupráce / komunikace s rodiči
5. Nástup na praxi – co je vše potřeba
6. Legislativa
7. Smlouvy se školami
8. Lékařské prohlídky
9. Dohoda se studenty o praktickém výcviku ve firmě
10. Stipendijní program
11. Možnosti daňového zvýhodnění pro nákup strojů
12. Pedagogické minimum pro mistry odborného výcviku
13. Průběh odborné praxe, třídní knihy, odměny, vysvědčení
14. Spolupráce se školou po dobu studia
15. Závěrečné zkoušky
16. Nástup absolventů do praxe
Počet hodin4
Cena0 Kč
PoznámkaKde a kdy
Místo: Aula Gymnázia Sokolov a KVC
Termín: úterý 6. 10. 2020 od 9h do 13h
Kontakt: Ing. Štěpánka Makoňová (stepanka.makonova@gymso.cz) tel: 777553865