Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevPedagogika pro pedagogy volného času, kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních
Datum1. 5. 2021
Místo konáníDDM Sova, Goethova 26, Cheb
PopisCílem studia pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost je získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času v zájmovém vzdělávání.

Kurz je akreditován MŠMT (akreditační šíslo MSMT-8320/2019-2-283) a je určen zájemcům, kteří by se chtěli věnovat výuce volnočasových aktivit.

Program kurzu zahrnuje aktivizující metody práce využitelné v pedagogické praxi. Účastníci si vyzkouší reálné situace, které mohou v jejich praxi nastat.
Součástí závěrečné práce je praktická realizace výukové lekce. Závěrečné obhajoby jsou vedeny tak, aby byly inspirací i pro ostatní účastníky.

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času vykonávajícího dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání tak, aby nově získané konkrétní poznatky a informace mohl bezprostředně využít ve své pedagogické praxi.
Účastníci budou zpracovávat závěrečnou práci, jejíž obhajoba bude součástí závěrečné zkoušky.

Kromě získaných znalostí obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu: Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, dle § 17 odst. 2) písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb., k výkonu činnosti pedagoga volného času.

Kurz je pořádán ve spolupráci s DDM Sova v Chebu.

Mentor studia: Eva Pupáková
Absolvent studia pedagogiky volného času NIDV MŠMT v rozsahu 540 hodin a kurzu Systému přípravy rozvoje a vedení pedagogů volného času.
Počet hodin40
Cena880 Kč
PoznámkaKurz proběhne o prezenčně o sobotách (přesunuto na květen) a částečně online.

Zahájení kurzu: Bude upřesněno, předběžně květen, DDM Sova, Cheb

Závěrečná zkouška je předběžně plánována na červen 2021.

Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu zájemců, účastnický poplatek musí být uhrazen nejdéle týden před zahájením kurzu.
Maximální počet účastníků: 20
Počet aktuálně přihlášených: 15