Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevPedagogika pro pedagogy volného času, kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních
Datum15. 5. 2021
Místo konáníDDM Sova, Goethova 26, Cheb
PopisCílem studia pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost je získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času v zájmovém vzdělávání.

Kurz je akreditován MŠMT (akreditační šíslo MSMT-8320/2019-2-283) a je určen zájemcům, kteří by se chtěli věnovat výuce volnočasových aktivit.

Program kurzu zahrnuje aktivizující metody práce využitelné v pedagogické praxi. Účastníci si vyzkouší reálné situace, které mohou v jejich praxi nastat.
Součástí závěrečné práce je praktická realizace výukové lekce. Závěrečné obhajoby jsou vedeny tak, aby byly inspirací i pro ostatní účastníky.

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času vykonávajícího dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání tak, aby nově získané konkrétní poznatky a informace mohl bezprostředně využít ve své pedagogické praxi.
Účastníci budou zpracovávat závěrečnou práci, jejíž obhajoba bude součástí závěrečné zkoušky.

Kromě získaných znalostí obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu: Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, dle § 17 odst. 2) písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb., k výkonu činnosti pedagoga volného času.

Kurz je pořádán ve spolupráci s DDM Sova v Chebu.

Mentor studia: Eva Pupáková
Absolvent studia pedagogiky volného času NIDV MŠMT v rozsahu 540 hodin a kurzu Systému přípravy rozvoje a vedení pedagogů volného času.
Počet hodin40
Cena880 Kč
PoznámkaKurz proběhne prezenčně v malých skupinách v níže zmíněných termínech a částečně online (předtočená videa shlédnou účastníci dle vlastních časových možností).

Termíny schůzek: 15. a 16. 5. 2021, 29. 5. 2021, 5. 6. 2021 a 4. 9. 2021
Obhajoby prací: 11. 9. 2021


Zahájení kurzu: 15. 5. 2021 DDM Sova, Cheb

Závěrečná zkouška je předběžně plánována na 11. 9. 2021.

Maximální počet účastníků: 25
Počet aktuálně přihlášených: 25