Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevInformatické myšlení na 1. stupni ZŠ (bude upřesněno)
Datum21. 1. 2021
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
PopisPřipravovaná a pilotovaná revize výuky informatiky na základních školách klade na současné vyučující informatiky značné nároky na změnu přístupu k výuce. Cílem semináře je pod vedením zkušeného lektora seznámit účastníky s plánovanými změnami a nabídnout zkušenosti z vlastní pilotáže výuky informatiky na základní škole.

Účastníci získají ucelený přehled ověřených metodických postupů a vhodných zdrojů pro přípravu změny výuky s důrazem na vlastní praktické vyzkoušení všech zdrojů. Základním prostředkem pro realizaci plánovaných změn je programování v nástroji Scratch.

Účastníci si sami vyzkouší v roli žáků připravené učební materiály a seznámí se s metodikou vedení nově koncipovaných hodin výuky informatiky.

Učitelé se naučí vést výuku tak, aby jim i žákům technologie pomáhaly. Budou rozumět základním principům programování a práce s daty, tvořit logické postupy a vyhodnocovat výstupy. Formulovat problémy způsobem, který umožňuje algoritmizovatelné řešení. Abstrahovat data pomocí modelů a simulací. Rozlišit lineární přístupy od cyklických a rozhodovacích.
Počet hodin6
Cena0 Kč
PoznámkaLektor: Mgr. Milan Šatra
Termín: akce je zrušena z důvodu zavření škol
Poznámka: v počítačové učebně je omezený počet míst