Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevVÝZNAM TŘÍDNICKÝCH HODIN A METODY EFEKTIVNÍHO VEDENÍ TŘÍDNICKÝCH HODIN
DatumTermín bude vyhlášen.
Místo konáníGymnázium Sokolov a KVC
PopisPravidelná a častá setkávání třídních učitelů a jejich žáků vedou k prohloubení vztahů mezi žáky samotnými, mezi žáky a třídním učitelem i mezi žáky a ostatními pedagogy i zaměstnanci školy. Třídnická hodina je prostorem pro osobností výchovu žáku, vedoucí k posunu v efektivitě studijního procesu.
Diskusní seminář umožní budoucím i stávajícím třídním učitelům ujasnit si pojetí a smysl třídnických hodin, odpoví na otázky týkající se správného vedení a náplně třídnických hodin. Seznámí účastníky se styly vedení třídnické hodiny nejen teoreticky, ale i v praktických ukázkách.

Program
1. Část - Ujasnění významu třídnických hodin. Seznámení se strukturou, pojetím a základními způsoby vedení třídnické hodiny. Pravidla správného vedení třídnických hodin

2. Část - Praktické ukázky metod práce třídních učitelů, jak s celým třídním kolektivem, tak s jednotlivými žáky, v reakci na modelové situace, vycházející z konkrétních zkušeností účastníků. Účastníci si vyzkouší individuálně metody vedení třídnických hodin.

3. Část - Beseda účastníků řízená lektorem, mapování potřeb a zkušeností účastníků semináře. Otázky a diskuse.

Odbornou metodičkou diskusního semináře bude Mgr. Carmen Simonová, zástupkyně ředitele pro odborný výcvik, OU Hradec Králové a učitelka pedagogiky a psychologie, Univerzita Hradec Králové.
Počet hodin6
Cena0 Kč
PoznámkaMísto: Gymnázium Sokolov a KVC
Místnost: učebna KVC - C104
Lektor: Mgr. Carmen Simonová
Termín: BUDE UPŘESNĚN
Seminář je akreditován MŠMT, účastníci obdrží osvědčení
Kontakt: Ing. Štěpánka Makoňová (stepanka.makonova@gymso.cz) Tel:777553865