Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevVODNÍ DÍLO HORKA - Odborná exkurze s výkladem
DatumTermín bude vyhlášen.
Místo konáníVodní dílo Horka
PopisPřehrada Horka patří k nejzápadněji položeným přehradám na území ČR a spadá do působnosti státního podniku Povodí Ohře, byla vybudována v letech 1966 až 1969, nachází se v nadmořské výšce 504 metry a rozléhá se na ploše přes 130 hektarů. Přehrada pojme přes 21 milionů kubíků vody, největší hloubka činí 38 metrů. Jejím hlavním účelem je zadržování vody pro zásobení sokolovské oblasti pitnou vodou, zajištění minimálního průtoku v toku pod hrází, částečná ochrana území pod hrází před povodněmi a energetické využití odtoku v malé vodní elektrárně osazené Peltonovou (20 kW), Francisovo (250 kW) a Bánkiho turbínou (130 kW). Vodní dílo Horka je postaveno na Libockém potoce na hranici, která odděluje území okresů Sokolov a Cheb u obce Krajková. Celkově je dílo schopno dodávat více než 400 l/s surové vody pro pitné účely.

Termín: čtvrtek 1. 7. 2021
Program semináře
10:30h Odjezd ze Sokolova od Sportovní haly
11:00h-13:00h Odborná exkurze VD Horka, uvidíme všechny soustrojí MVE, objekt strojovny, věžičky šachtového přelivu s komunikační a injekční chodbou, korunu hráze a část nádrže.
13:30h Návrat do Sokolova
Počet hodin3
Cena0 Kč
PoznámkaKde a kdy
Místo: VD Horka
Termín: čtvrtek 1. 7. 2021
Poznámka: Nejedná se o akreditovanou akci
Kontakt: Ing. Štěpánka Makoňová (stepanka.makonova@gymso.cz) 777553865