Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevAkademie leadershipu (výjezdní kurz) - kurz je naplněn!
Datum19. 10. 2021
Místo konáníMariánské Lázně (hotel Krakonoš)
Popis/*Kurz je již naplněn a další přihlášení budou vedeni jako náhradníci.*/

Ověřovaný vzdělávací program je originálním programem pro vedoucí pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem.

Podpoří lídry v utváření a praktickém ověřování jednání a myšlení v několika „rolích leadershipu“, které formulovali pro pedagogické lídry experti zastoupení společnosti FranklinCovey v České republice. Účastníci si v rámci Akademie vyhodnotí své vlastní silné stránky a oblasti, kde se mohou zlepšovat.

Úvodní dvoudenní seminář je do hloubky seznámí s paradigmatem celkové osobnosti: co je základem efektivního vedení lidí, a s konceptem čtyř klíčových rolí: jít příkladem, hledat cestu, slaďovat systémy a uvolňovat potenciál. Naučí se používat efektivní nástroje vedení lidí k řešení chronických problémů ve svých školách, slaďovat školní systémy s vizí školy, uvolňovat potenciál svých zaměstnanců a stát se opravdu výjimečnými lídry.

V následné fázi budou účastníci s oporou o lektora rozpracovávat své závazky a promýšlet souvislosti jednání v rolích a bytí v paradigmatu celistvosti. Na 2.setkání (jaro 2022) se účastníci pochlubí tím, co v programu vyvinuli a vyzkoušeli ve své škole. Prezentace mají doporučenou strukturu, postavenou na využití nástrojů leadershipu v praxi během období distanční podpory.
Počet hodin20
Cena0 Kč
PoznámkaLektor: Mgr. Ondřej Bárta - garant a lektor programu, leader divize Education pro ČR a SR
Termín: 19. a 20. října 2021 (+ jaro 2022)
Termín přihlášení: do 16. září 2021
Místo: Mariánské Lázně (hotel Krakonoš)

Kurz má akreditaci MŠMT.

Pro ředitele škol a ŠZ zřizovaných Karlovarským krajem je kurz zdarma. Účastníci si hradí sami ubytování, stravování a dopravu.

Důležité - počet účastníků je omezen na 16.