Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevPředškolní pedagogika - Dovednosti předškolního dítěte pro dobrý start v ZŠ - přesunuto na leden
DatumTermín bude vyhlášen.
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je cílený pro pedagogické pracovníky MŠ.
Vzhledem nutnosti komplexní péče o děti v oblasti přípravy na vstup do základního školství.
Nedílnou součástí semináře je informativní seznámení s posuzováním školní zralosti u dítěte předškolního věku v rámci ŠPZ.

Seminář je zaměřen na strukturu činností, které pomohou pedagogům zvládnout v rámci vlastní pedagogické diagnostiky – pozorování dítěte a realizací podpůrných opatření v rámci MŠ rozvíjet komplexní dovednosti předškolního dítěte, které jsou nutné pro úspěšný vstup do ZŠ.

První část (1 hodina)
Stručné uvedení do problematiky posuzování školní zralosti, obecná charakteristika jednotlivých oblastí v rámci celkových schopností a dovedností předškoláka – individuální schopnosti a jejich diferenciace v rámci MŠ, pozornost, motorika, grafomotorika, řeč, paměť, vizuální diferenciace, sluchová diferenciace apod.

Druhá část (2 hodiny)
Naplňování jednotlivých podpůrných opatření v rámci přípravy na školu – hra jako základní podpůrný prostředek pro stimulaci předškolního dítěte. Nápadník rozvoje jednotlivých oblastí formou hry. Vlastní práce pedagogů na jednoduché osvojovaných činností – vytváření nápadníku činností - pedagogických postupů (forem a metod práce) pro rozvoj dovedností předškoláka.
- individuální pedagogická diagnostika ŠZ
- pedagogická diagnostika dítěte ve skupině
- hra jako motivační, ale i výukový prostředek
- využívání dostupných pomůcek pro rozvoj ŠZ
- kooperace s rodinou.

Třetí část (1 hodina)
Burza dobrých nápadů – konzultace pedagogických postupů, individuální kazuistiky.
Počet hodin4
Cena0 Kč
PoznámkaLednový termín semináře bude vyhlášen.

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky MŠ.
Seminář proběhne v učebně KVC (C 102) v budově Gymnázia

Lektorkou semináře je Mgr. Bc. Ivana Tvrdoňová.
Seminář je akreditovaný MŠMT a jeho účastníci obdrží osvědčení o absolvování.
Také je pro pedagogické pracovníky Karlovarského kraje zdarma.

Kontakt: sona.moravcova@gymso.cz, 739322482

Podmínkou účasti je ochrana dýchacích cest a (jedna z možností): dokončené očkování, potvrzení o prodělání Covidu (ne starší 180 dnů).