Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevNápadník činností pro učitele vzdělávající žáky se SVP - ADHD (webinář)
Datum9. 12. 2021
Místo konáníOnline (přihlášení dostanou odkaz na online schůzku)
PopisSeminář je cílený pro pedagogické pracovníky MŠ a 1. stupně ZŠ.

Nedílnou součástí semináře je informativní seznámení s vybranými handicapy (PAS, LMP), s kterými se vyučující ve škole setkávají, s podrobnějším zaměřením na velmi rozšířené projevy ADHD a hlavně na samotné ADHD.

Seminář je pojat jako „nápadník“ činnosti, které pomohou vyučujícím zvládnout vzdělávací proces bez segregačních aktivit handicapovaných dětí a žáků a usnadní jim práci s heterogenní skupinou za pomoci speciálně pedagogických postupů.

První část (1 hodina)
Charakteristika vybraných handicapů (PAS, LMP) a jejich specifik při vzdělávání, se kterými se v rámci inkluzivního vzdělávání mohou pedagogičtí pracovníci setkávat ve svých třídních kolektivech.
Podrobná charakteristika dětí a žáků s ADHD a specifičnost v jejich projevech chování.

Druhá část (2 hodiny)
Kombinace jednotlivých pedagogických postupů při vzdělávání žáků se SVP - ADHD a dalšími handicapy.
Naplňování jednotlivých podpůrných opatření doporučených ŠPZ.
Formy a metody práce k zajištění vzdělávání všech žáků ve třídě, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - ADHD.
Nápadník činností, které pomohou navodit přátelskou atmosféru ve třídě jak mezi samotnými dětmi a žáky, tak mezi pedagogickými pracovníky a jejich žáky.

Třetí část (1 hodina)
Burza dobrých nápadů – kombinace speciálně pedagogických postupů s kineziologií, jógou, senzorickou integrací.
Počet hodin4
Cena0 Kč
PoznámkaSeminář je určen pro pedagogické pracovníky MŠ a 1. stupně ZŠ.
Seminář proběhne online na platformě jitsi 9. 12. 2021 od 14:00.
Účastníci obdrží odkaz na schůzku na email, který uvedou v přihlášce.

Lektorkou semináře je Mgr. Bc. Ivana Tvrdoňová.
Seminář je akreditovaný MŠMT a jeho účastníci obdrží osvědčení o absolvování.
Také je pro pedagogické pracovníky Karlovarského kraje zdarma.

Kontakt: sona.moravcova@gymso.cz, 739322482