Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevVybrané kapitoly z regionálních dějin Sokolovska v letech 1939 - 1968 (e-kurz)
DatumTermín bude vyhlášen.
Místo konáníElearningový kurz
PopisElearningový kurz popisuje vybrané historické události na Sokolovsku. Je poslechový, kde veškeré prezentace jsou provázeny slovem.
Obsahově se jedná o velký zdroj pro výuku regionálních dějin. Kurz navazuje na předchozí, který se věnoval období před 2. světovou válkou.

Kurz je připraven v Google učebně. Přihlášeným účastníkům bude zaslán v určeném termínu přístupový klíč.
Počet hodin5
Cena0 Kč
PoznámkaTermín: jaro 2024
Doba pro absolvování kurzu: 1 týden
Forma: samostudium
Poznámka: elearningový kurz není akreditován