Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevVybrané kapitoly z regionálních dějin Sokolovska v letech 1914 - 1938 (e-kurz)
DatumTermín bude vyhlášen.
Místo konáníElearningový kurz
PopisElearningový kurz popisuje vybrané historické události na Sokolovsku v době před 2. světovou válkou. Je poslechový, kde veškeré prezentace jsou provázeny slovem.
Obsahově se jedná o velký zdroj pro výuku regionálních dějin.

Kurz je připraven v Google učebně. Přihlášeným účastníkům bude zaslán v určeném termínu přístupový klíč. Doporučujeme všem zájemcům, aby měli připravenu i soukromou e-mailovou adresu.
Počet hodin10
Cena0 Kč
PoznámkaTermín: jaro 2024
Doba pro absolvování kurzu: 1 týden
Forma: samostudium
Poznámka: elearningový kurz není akreditován