Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevKurz - Konverzace v anglickém jazyce pro učitele (SOKOLOV, Z. Šteklová)
Datum12. 1. 2023
Místo konáníGymnázium Sokolov a KVC, Husitská 2053 (učebna C 102)
PopisCílem kurzu je jazykové vzdělávání učitelů v oblasti ústního projevu v anglickém jazyce a témat, se kterými se setkávají ve vlastní praxi a spolupráci se zahraničními školami a institucemi.
Témata konverzace zahrnují například cestování, ubytování, nakupování a služby, návštěvu u lékaře, návštěvy kulturních akcí či večírků.


Kurz je naplánován na 12 dvouhodinových lekcí.
Lektorem kurzu je Mgr. Zuzana Šteklová.


Kurz bude probíhat vždy ve čtvrtek od 15:30 v budově Gymnázia Sokolov (Husitská 2053), učebna C 102. (Přízemí, nalevo od auly.)
První hodina bude 12. 1. 2022 od 15:30

Před zahájením kurzu budou účastníci pozváni na úvodní hodinu přes email, který zadají do přihlášky.
Počet hodin24
Cena1950 Kč
PoznámkaProsím, uveďte při vyplňování přihlášky, zda budete kurz hradit sami jako samoplátci (+ vaši trvalou adresu kvůli faktuře), nebo zda Vám jej bude hradit zaměstnavatel v rámci DVPP. Děkujeme.

Kurz je akreditován MŠMT a jeho účastníci obdrží osvědčení.
Kurz bude zahájen po naplnění minimálního počtu účastníků (8), datum zahájení (12. 1.) je pouze orientační.
Maximální počet účastníků kurzu je 12.