Programová nabídka DVPP
Vzděl. oblastAkcePřihláška
Řízení VÝZNAM TŘÍDNICKÝCH HODIN A METODY EFEKTIVNÍHO VEDENÍ TŘÍDNICKÝCH HODIN >>>
Jazyky Konverzace v anglickém jazyce pro učitele (Sokolov) >>>
Jazyky Kurz - Angličtina pro učitele - A2 (mírně pokročilí začátečníci - SOKOLOV) >>>
Jazyky Kurz - Angličtina pro učitele - C1 (pokročilí - SOKOLOV) >>>
Jazyky Kurz - Francouzština pro učitele - A1 - začátečníci (SOKOLOV) >>>
Jazyky Kurz - Španělština pro učitele - A1 - začátečníci (SOKOLOV) >>>
Jazyky Kurz - Španělština pro učitele - A2 - mírně pokročilí (SOKOLOV) >>>
Jazyky Metodika výuky anglického jazyka – Ice-breakers >>>
Matematika a informatika Grafické řešení rovnic pomocí Geogebry (e-kurz) - kurz ukončen >>>
Matematika a informatika HTML + CSS + JS pro učitele (e-kurz) - kurz zahájen >>>
Matematika a informatika Motivační matematika v tabulkách (e-kurz) >>>
Matematika a informatika Od Scratche k Pythonu a zpět (e-kurz) >>>
Matematika a informatika Programujeme s robotem Edison (e-kurz) >>>
Matematika a informatika Webový zápisník Tiddlywiki (e-kurz) >>>
Společenské vědy Vybrané kapitoly z regionálních dějin Sokolovska v letech 1914 - 1938 (e-kurz) >>>
1. stupeň Informatické myšlení na 1. stupni ZŠ (bude upřesněno) >>>
1. stupeň Informatické myšlení na 1. stupni ZŠ (bude upřesněno) >>>
Výchovy Využití artefiletických postupů ve výtvarné výchově (2. stupeň ZŠ a SŠ) - ODLOŽENO, TERMÍN BUDE VYHLÁŠEN >>>
Mateřské školy Rozvoj řečových dovedností u dětí předškolního věku aneb proč to někdy nejde - ODLOŽENO, TERMÍN BUDE VYHLÁŠEN >>>
Mateřské školy Vědomé pohybové aktivity a relaxace pro děti předškolního věku a žáky 1. stupně - 2. část ODLOŽENO, TERMÍN BUDE VYHLÁŠEN >>>
<<  <  1 2  >  >>